Categories
Nyheter

Ny hjemmeside!

Velkommen til Arctandrias nye hjemmeside. Den er foreløpig under konstruksjon og arbeidet med den vil foregå fortløpende. Er du aktiv i kystlaget og har informasjon om de ulike områdene på denne siden, må du gjerne skrive til web-redaksjonen og bidra med utfyllende informasjon. Har du bilder som kan brukes som illustrasjoner setter vi pris på dette. Ta kontakt med web-redaksjonen for bidrag og kommentarer.

Hjemmesidene har til nå blitt drevet av Gudmund Sundlisæter, en stor takk til han for verdifull innsats i 10 år! Den nye redaksjonen består av Torbjørn Askevold, Sirin Storjord Ovesen og Tore Bugge Pedersen. De nye sidene bruker publiseringssystemet WordPress, en plattform basert på åpen kildekode. Vi bruker også Twitter for å oppdatere informasjon fra uke til uke om hva båtgruppa gjør.

Sidene er for øyeblikket under konstruksjon, siden arbeidet med å overføre og oppdatere båtregistrer, Arctandrianytt og Arctandrias skrifter er tidkrevende. Er du på utkikk etter stoff fra de gamle sidene, kan du ta kontakt med redaksjonen for å få disse.