Categories
Nyheter

Nye Stakken

Kystlaget arbeider for tiden med å utrede muligheten for å utvide foreningens sområde. Planarbeidet tar utgangspunkt i en forlengelse nordover. Ønsker du mer informasjon om arbeidet? Ta en titt på planbeskrivelse for mer detaljert omtale:

PLANBESKRIVELSE Stakken - v 4.0