Om Arctandria

Du kan lese mer om aktiviteter, planer og om de forskjellige grupper:

Arctandria ble stiftet 29. januar 1979. Foreningens formål er "bevaring av nordnorske båttyper, tradisjonelle bruksfartøy og kystmiljø".

Medlemmene var opptatt av nordlandsbåter i forskjellige størrelser, fra færinger til åttringer. Disse båtene er fremdeles bærebjelken i arbeidet. Men kystkultur og kystmiljø er mer enn båter! Det er naust, brygger, sjøhus, redskaper, klær, mat, arbeid og samarbeid. Foreningen viderefører tradisjoner knyttet til håndverk, husflid og kystkultur.

Det er holdt mange kurs i restaurering og nybygging av nordlandsbåter. Mange båter i Tromsø-området er berget på denne måten. Parallelt med disse kursene, var sying av seil og seiling med båtene hovedtema for foreningens virksomhet. Enda en måte å bevare og videreføre kunnskap og erfaring er nedtegnelser. Foreninga gir med ujevne mellomrom ut en skriftserie som heter "Arctandrias Skrifter".

Arctandria er lokallag av Forbundet KYSTEN. Laget arrangerte KYSTENs landsstevne på Sommarøya i 1994, i samarbeid med lokalbefolkningen og lag og foreninger der.

Arctandria Tromsø kystlag
c/o Eilif Pedersen
Ringselvegen 28
9100 Kvaløysletta

Organisasjons nr.: 983603327
Bankgiro nr: 6420 05 43961