Skip to content

Om Arctandria

Arctandria ble stiftet 29. januar 1979. Foreningens formål er "bevaring av nordnorske båttyper, tradisjonelle bruksfartøy og kystmiljø".
Medlemmene var opptatt av nordlandsbåter i forskjellige størrelser, fra færinger til åttringer. Disse båtene er fremdeles bærebjelken i arbeidet. Men kystkultur og kystmiljø er mer enn båter! Det er naust, brygger, sjøhus, redskaper, klær, mat, arbeid og samarbeid. Foreningen viderefører tradisjoner knyttet til håndverk, husflid og kystkultur. Det er holdt mange kurs i restaurering og nybygging av nordlandsbåter. Mange båter i Tromsø-området er berget på denne måten. Parallelt med disse kursene, var sying av seil og seiling med båtene hovedtema for foreningens virksomhet. Enda en måte å bevare og videreføre kunnskap og erfaring er nedtegnelser. Foreninga gir med ujevne mellomrom ut en skriftserie som heter "Arctandrias Skrifter".

Arctandria er lokallag av Forbundet KYSTEN. Laget arrangerte KYSTENs landsstevne på Sommarøya i 1994, i samarbeid med lokalbefolkningen og lag og foreninger der.

Arctandria Tromsø kystlag
Postboks 4529, Giæverbukta
9240 TROMSØ

Organisasjons nr.: 983603327

Bankgiro nr: 6420 05 43961

Print Friendly, PDF & Email