Årsberetning for 2001

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA TROMSØ KYSTLAG 2001

(21.02.01-27.02.02)

Årsmøtet ble holdt i Museummssalen - Tromsø museum 21.02.01.

Styrets sammensetning i perioden:
Leder: Torleif Olsen
Sekretær: Rune Sandberg
Kasserer: Sølvi Haugen
Materialforvalter: Arne Aspenes
Styremedlem: Siri Moe
Varamedlem: Niall Armstrong

Siri Moe har vært styrets representant i Salarøystiftelsen.

Det ble gitt ut 7 nummer av ”Arctandria nytt”.

Komiteer:
Valgkomité: Nelly Zakariassen, Gudmund Sundlisæter og Tove Rise.
Stakkenkomité: Leidulf Olsrud, Tom A. Kristiansen og Helge Karlsen.
Aktivitetskomité: Bente Johansen, Leif Wallan og Torill Hansson.
Kalenderkomité: Arne Terje Sæther, Gunnar Eldjarn, Rune Sandberg, Mariann Mathisen, Ivar Holand, Heidi Brønseth, Knut Johansen og Ingrid Sommerseth.
Stakkendagkomité: Torleif Olsen, Leidulf Olsrud, Tom A. Kristiansen og John Zakariassen.
Barne- og ungdomskomité: Morten Berg og Trude Giverhaug.
Kursansvarlig: Hans Johansen

Medlemstall pr. 20/2-02:
2002 (2001)
Totalt ant. medlemmer 254 (244)
Av disse er: Hovedmedlemmer 179 (163)
Studenter/pensjonister 23 (25)
Familiemedlemmer 48 (52)
Æresmedlemmer 4 (4)

Æresmedlemmer er Marit Bockelie, Leidulf Olsrud, Sverre Slettmo og Gunnar Eldjarn.

Møtevirksomhet:
Styret har hatt 8 møter og behandlet til sammen 44 saker. Det har vært avholdt 7 medlemsmøter, inkludert årsmøte for 2001. Det har også vært arrangert møter i de ulike komiteene.

Medlemsmøte 24. januar – Museumssalen, Tromsø Museum. Ant. frammøtte ikke telt opp. Gudmund Sundlisæter og Jostein Jerkø viser video om Arctandrias historie. Det orienteres om at Festspillene i Harstad ønsker å samle kystlagene, blant annet til å bidra som ”kulisser” under åpningssermonien. Arne Terje Sæther orienterer om at Lofottur vil gå som planlagt, og at det planlegges å gi ut kalender for 2002. Bilder ønskes.

Årsmøte 21. februar – Museumssalen, Tromsø Museum.

Medlemsmøte 14. mars – Museumssalen. 19 frammøtte.
Siri Moe holdt foredrag om kroppsbruk i båtbygging, med video av eminente båtbyggere. Sølvi Haugen presenterer det endelige regnskap for 2000, som ikke var klart før nå pga. dataproblemer. Det gjøres rede for de ulike komitéene. Rune Sandberg orienterer fra Forbundet Kystens landsmøte, hvor det bl.a. ble vedtatt felles kontingent for alle kystlag fra og med 2002. Arne Hole forteller om prosjektet ”Atlantic Challenge”, hvor det skal jobbes for å prøve å få en av ”Admiral”-båtene som skal bygges til å ha Tromsø som base.

Medlemsmøte 25. april – Polarmuseet. 25 frammøtte.
Leidulf Olsrud holder foredrag om skikk og uskikk i fjæra. Det orienteres om oppstart av ”kurs i årehøvling” og ”motor- og fortøyningskurs”. Siste uke i juni planlegges det barke- og neversanking på Breivikeidet.

Medlemsmøte 30. mai – Stakken.
Ulike medlemmer viste lysbilder fra årets Lofottur. Det ble servert måsegg med tilbehør.

Medlemsmøte 10. oktober – Rotunden, Tromsø Museum. 32 frammøtte.
Torleif Olsen orienterer om sommerens aktiviteter, samt for høstens kursplaner. Eilif Gabrielsen fortalte om ”Anna Rogde”, verdens eldste seilende skonnert. Han la ut om båtens historie og dagens drift, og det ble vist lysbilder fra turen til Brest.

Medlemsmøte 14. november – Rotunden, Tromsø Museum. Ca. 30 frammøtte.
Foredrag av Jon Bojer Godal med temaet ”Øks hogg, sa guten”. Det ble oppfordret til salg av kalender. Lørdag 1. desember skal Arctandria stille opp på markedsdag i sentrum, med Arnold Evensen sin båt som trekkplaster. Det ble også tatt imot påmelding til lutefisk-spising på Fiskecompaniet. Arne Aspenes orienterte om at det er kopiert opp nøkler til Stakken som kan kjøpes for kr. 100,-. Det orienteres kort om laftekurset som har fin framdrift. Det avholdes loddtrekning, hvor 1. premie er ei flott Lofotkiste laget av Helge Karlsen. Kista ble vunnet av snekkerens bror, Steinar Karlsen.

Medlemsmøte 12. desember – Rotunden, Tromsø Museum. 25 frammøtte.
Torunn Sedolfsen holder foredrag om ”Sengtøyproduksjon i Troms fra 1850 til 1950”. Torleif Olsen orienterer: Kalendersalget går bra. Smia er ferdig laftet og skal settes opp til våren. Vedsjåen bak båtskottet er straks ferdig. Kvelden ble avsluttet med lutefisk på ”Det Store Norske Fiskekompani”

Andre aktiviteter:
17.03.01 Sjøsetting av Salarøy og Drauen.
Vår-01 Museumsmarkeringsdag i Straumsbukta i regi av Perspektivet museum.
Tema: fiskeri og fangst.
16.06.01 Stakkendag
29.09.01 Innsetting Salarøy og Drauen. Markering av Salarøys 10 års jubileum.
Høst-01 Deltakelse under ”Grunnskolens uke” på Selnes og Kvaløysletta skole. En del gamle gjenstander ble vist fram, og publikum fikk i oppgave å gjette hva disse var.

Kurs i ”Arctandrias” regi:
Kurs: Dato: Ant. deltakere:
Knuter og spleis 17/1-14/2 8
3 stk. årehøvlekurs 19/3-23/5 15
Flatbrødkurs 6/3-20/3 6
Isolasjonskurs 10/3-5/5 5
Sying av seil til Håløygen 18/4-21/5 6
Løyping av never og bark 25/6-30/6 9
Legging av steinmur, Hella 23/7-30/8 7
Legging av torvtak, Hella 25/7-1/9 6
Seiling av Åttring 11/6-2/7 10
Laftekurs, 3 kurs 15/9-13/11 30
Vedlikehold av Håløygen 6/10-14/10 9
Sveipekurs 18/9-20/11 5
Skjelterbygg, 2 kurs 3/12-26/1 10

 • kurs i ”Salarøystiftelsens” regi

I år 2001 har vi i regi av Arctandria arrangert 1049 timer kurs (inkludert kurs på Salarøy/ Drauen).

HÅLØYGEN – rapport for sesongen 2001

 1. mars: Håløygen vart flytt frå Eidkjosen til Stornaustet på Stakken (Salarøy ut).
  12.-15., 17., 21., 23.-24., 26.-29. april: Dugnad på båten. Den gamle smurninga (m.a. ovatrol) innvendig vart fjerna med varmepistol og båten smurd med tjære og terpentin.
  april – mai: Kartkiste vart snekra
 2. mai: Utsett
   1. mai: Tur til Finnkrokan
 3. mai: Tur rundt Håkøya
 4. mai - til 4. juli: Kveldssegling på onsdagar, bortsett frå dei to festspelturvekene
  mai – juni: Tok til å sy nytt storsegl, dels ein og ein, dels på dugnad. Stoppa da det vart klårt at det ikkje kunne bli ferdig til Harstad-turen.
 5. – 27. juni: Festspeltur til Harstad.
 6. – 29. juli: Tur til Ryøya.
 7. – 6. august: Tur til Karlsøya, festivalhelg der. Ny front til løftingen vart laga før turen.
 8. – 19. august: Tur til Kvaløyvågen og Nipøya.
 9. aug. - 3. okt: Kveldssegling dei fleste onsdagane.
 10. oktober: Båten vart gått til Hella.
 11. – 7. oktober: Oppsett og dugnad med overnatting på Hella. Mesteparten av vinterstellet vart gjort. Eine botnbandet vart teki ut fordi det var roti.
 12. november: Nytt tjærestrøk på båten
 13. februar 2002: Nytt tjærestrøk på båten. Det nye botnbandet vart prøvd og tilpassa.
  januar-februar: Tok opp att arbeidet med nytt storsegl.
 14. februar: Seglet vart klypt til (etter at banane var ihopsydde).

NAUSTET I STRAUMHELLA.

Etter en foreløpig stans i restaureringsarbeidene vinteren 2000/2001 fortsatte vi med følgende arbeider:
• Montering av 6 bjørkekroker (fra Perspektivet Museum) under samhalderne innvendig for å stive av naustet.
• Ny torv ble stukket i Straumsbukta og kjørt fram til parkeringsplassen ved veien; klar til å bæres ned.
• Nytt torvhald ble montert på nye torvhaldskroker, og den torva som var tatt av tidligere, ble lagt opp igjen.
• Dørene ble rettet og reparert.

Planer videre:
Våren 2002 skal vi gjøre oss ferdig med å legge opp torv, og veggene skal smøres med sel-tran. Dører og vindskier skal males. Dessuten bør vi ta en generell opprydding rundt naustet, og jordhaugen på vestsida bør kjøres bort.

STAKKEN

Båtskottet: I løpet av året ble det lagt asfaltpapp og huntonitt på gulvet i arkivrommet i båtskott. Dette for å hindre de temperatursvingningene som fører til kondens og drypp fra plasten i taket etter kuldeperioder. Problemet er redusert, og vil muligens forsvinne med isolering i taket. Vi har fått i gave en mengde pent brukt plastbelagte steinullmatter. Det er også lagt huntonitt på resten av loftgolvet, og det har blitt betydelig lettere å varme opp verkstedet.

Båtskottet fungerer bra som verksted og har blitt mye brukt, og flere av kursene har vært holdt her. Medlemmene bruker stedet både til arbeid for foreninga og til private gjøremål slik det var tenkt. Til inntekt for ”maskinparken” ble det arrangert lotteri der hovedgevinsten var ei lofotkiste. Inntekten holdt til innkjøp av ei hendig bandsag.

Vedskjåen: Vedskjåen ble fullført utover høsten, den mangler taktorv, vindskier og dør, men er tatt i bruk.

Gangspill: Som forberedelse til bygging av gangspill er det skaffet en furustokk til spillkabbe.

Smie: Planene om smie er kommet i fastere former. Høsten 2001 ble det arrangert laftekurs med nytt furutømmer fra Målselv. Bygninga er lafta opp til raftet og lagret på Stakken.

Naustene: Det er ikke foretatt vedlikehold på naustene. På en ryddedugnad om våren ble det med bare 4 - 5 deltakere utført en masse opprydding, og stelt på båtgrava i stornaustet.

Aktiviteter:

 • Stakken har vært bortleid til ett privat arrangement, og var vertskap for en aktivitetsdag for en av 4H-klubbene på Tromsøya med snekring og roing.
 • Stakkendagen ble arrangert i juni, målgruppa var barn og yngre ungdom og emnet var småhandverk, snekring og smiing. Det ble grillet og servert nydelig kvalkjøtt med tilbehør. Været var strålende på morgenen, men etter hvert overskyet med regn. Oppslutningen ble relativt bra, men publikum kom sent.
 • Også for museumsdagen i Straumsbukta var handverk og trearbeid emnet, der ”Arctandria” demonstrerte trelås, bomme, bikkjer, nabber, lafteteknikk og annet.
 • Etter kurset i never- og barkeløyping har vi nå et bra lager av disse materialene på Stakken.

Det er ikke notert dugnadstimer, men med stakkenkomitéens jevnlige frammøte tirsdager og lørdager kan det dreie seg om rundt 1000 timer. Laftekursets arbeidsinnsats med saging, tømmertransport og lafting kommer i tillegg.

Planer for 2002: Vedskjåen fullføres, oppsetting av smia og rorbua skal komme i gang. Taket i arkivrommet isoleres. Fastfortøyninga skal støypes og legges ut.

FESTSPILLENE I HARSTAD

Alle kystlagene i distriktet var invitert til å delta i årets festspill i Harstad. Tidlig i uken før sankthansaften tok Tove Rises båt og Håløygen, begge med rent jentemannskap, løs mot Harstad kun for seil og årer. Torsdag dro Skarven og Tærnen, og fredag fulgte Salarøy. I tillegg reiste en ivrig gjeng fra Arctandria til Grytøya og tok ut Blåmann. Til sammen var nesten 20 nordlandsbåter samlet i Harstad. Det ble en solsvidd, ramsalt sjøfest og ei flott markering av Forbundet KYSTEN og kystlagene med defilering foran kulturhuskaia og påfølgende Festspillregatta, en slags 110-års markering for den første nordlandske regatta i Harstad i 1891.

NY NETTSIDE TIL ”ARCTANDRIA”; ”www.arctandria.no”

Det er lagt ned et svært bra arbeid med den nye nettsiden til ”Arctandria”. Gudmund Sundlisæter og Jostein Jerkø har lagt ned mye arbeid og fått til en veldig fin form på siden. Den er fortsatt under bearbeidelse og utvikling, og det satses på å holde siden kontinuerlig oppdatert.