Årsberetning for 2003 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2003. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com