Årsberetning for 2004

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA TROMSØ KYSTLAG 2004

Styrets sammensetning i perioden:
Leder: Torleif Olsen
Sekretær: Amilcare Cassandro (gikk ut i september)
Kasserer: Leif Wallann
Materialforvalter: Tom Kristiansen
Styremedlem: Siri Moe
Varamedlem: Frode Aspenes (sekretær fra september)

Siri Moe har vært styrets representant i Salarøystiftelsen.

Det ble gitt ut 7 nummer av ”Arctandria nytt”.

Komiteer:
Valgkomité: Bente Johansen, Morten Berg og Virve Ravolainen.
Stakkenkomité: Leidulf Olsrud, Tom A. Kristiansen og Helge Karlsen.
Barne- og ungdomskomité: Morten Berg, Trude Giverhaug og Knut Knutsen.
Festkomité: Åse Sørgård, Ellinor Elvevoll, Odd Arild Finnes, Rob Barret og Siri Moe
Kursansvarlig: Hans Johansen
Ansv.Håløygen Virve Ravolainen
Ansv. hjemmeside Gudmund Sundlisæther
Leder motorgruppa ”Sotrøret” Eirik Murberg

Medlemstall pr. 03/02-05:

Totalt ant. medlemmer 209
Av disse er: Hovedmedlemmer 166
Familiemedlemmer 41
Æresmedlemmer 4

Æresmedlemmer er Marit Bockelie, Leidulf Olsrud, Sverre Slettmo og Gunnar Eldjarn.

Møtevirksomhet:
Styret har hatt 7 møter. Det har vært avholdt 7 medlemsmøter, inkludert årsmøte for 2004. Det har også vært arrangert møter i de ulike komiteene.

Medlemsmøte 28 januar Tromsø Museum. 30 frammøtte

Historiker Vidar Bjørnsen holdt foredraget : Norhav-ekspedisjonen 1876 -1878, en norsk havforskningsekspedeisjon. Tromsø kommune har kontaktet vedrørende motorbåtsamling på Tussøya. De som er interessert i å danne en motorbåtgruppe bes ta kontakt. Et område på Skattøra skal vernes og Arctandria er kontaktet angående leie av en lagerhall som også kan brukes til verksted. Kaffe og kringle

Årsmøte 25. februar – Rotunden, Tromsø Museum. 40 frammøtte. Foredrag med Mariann Mathisen: Fortellnger om jektseilas. Foreningssaker: Brødposjektet er lagt på is en stund. Arctandria har lyst til å hedre medlemmer som har gitt mye av sin fritid, entusiasme og hjelp til fellesskapet.Arne Aspenes, Rob Barrett, Arne Terje Sæther, Helge Karlsen og Arnold Evensen får en kniv hver.

Leder Torleif Olsen refererer årsmeldingen. Spørsmål angående medlemstallene etter forbundets opprydding. Medlemsfesten ble avlyst. Festkomiteen bestod av Odd Arild Finnes, Åse Sørgård, Ellinor Elvevoll og Åse Sørgård. Regnskap og årsmeldingen godkjennes med noen mindre bemerkninger.

Medlemsmøte 24. mars – Museumssalen. 30 frammøtte.
Prof. Narve Fulsås holdt foredraget ”Fiskarane og værmeldinga”.
Kaffe og kaker.

Medlemsmøte 28. april – Tromsø Museum. 20 frammøtte.
Odd Margnus Heide Hansen snakket om ”Navn innenfor gamle Tromsø”
Arctandria bør forsøke å sende 1 eller 2 båter til kyststevnet. Det blir arrangert et kyststevne i Kvæfjord i pinsen og det er ønskelig å arrangere tur dit.

Medlemsmøte 2. juni– Stakken. 37 frammøtte.
Servering av Måsegg og Mackøl med tilbehør Ivar Holand forteller om hvordan fem-børingen “Braute” administreres. Båtmotorgruppe er dannet. Tur til Lofoten fra 10 juli er planlagt

Medlemsmøte 27. oktober – Museumssalen, Tromsø Museum.

Historiker Pål Kristensen holdt fordraget ”Hilsen fra Kvalpynten” om hval og selfangsten i Norge fra 1900 og framover. Foredraget er basert på Bokverket om Tromsøs historie.
Fangsten i ishavet har vært en viktig del av Tromsøs historie og var svært viktig del av byens liv. Eirik Murberg har vært på Tussøya og registrert over 60 båtmotorer.

Medlemsmøte 1. desember – Museumssalen, Tromsø Museum. 25 frammøtte. Ketil Zachariassen, bilderedaktør til bokverket Norsk Polarhistorie, fortalte om Norsk polar næringsvirksomhet i et historisk perspektiv.
Kaffe, kake og medlemsaker. 20 personer fra Arctandria skal på ”Restaurant Arctandria” fredag 17. desember på ”Lutefiskaften”.

Andre aktiviteter:

Dåp av treroringen Kuling
Utsetting av Håløygen.
Utsetting av Salarøy.
Seiling til Kyststevne i Kvæfjord i pinsen med Salarøy.
Seiltur til lofoten med tre mindre båter
Onsdagsseilinger
Innsetting Salarøy og Drauen.
Lutfiskaften på ”Arctandria sjømatrestaurant”, 20 deltakere

Kurs i ”Arctandrias” regi:

Sveiping
Tilfar til treroring
Rigging av treroring
Årekurs
Knutekurs
Gangspell
Legging av skifertak

Årsrapport Håløygen 2004

Vedlikehold

Utsett 26.5.2004 (båret utfor naustet 9.5. for smøring og maling)
Oppsett 24.10.2004

Vanlig, årlig vedlikehold ble utført på Håløygen i 2004. Dette innebærer smøring av skroget og riggen, maling av båten, og service på redningsflåten og påhengsmotoren samt utskifting av slitt tauverk i riggen. Den stående riggen hadde fått slitasjeskader, som ble reparert (vantene kledd og spleist på ny) før utsett. Skadene skyldtes slingring ved kai, der Håløygen hadde ligget på tvers av vinden med oppreist mast. Det ble lagt en blybot på en sprekk over vannlinjen på babord side. En ny råduk ble sydd og smurt. Det gamle toppseilet og råa ble målt for å ha et utgangspunkt til sying av nytt toppseil. Ny pumpe ble satt på plass. I tillegg til vanlig vintervedlikehold av påhengsmotoren kom utskifting av coilen og service. Når motoren ligger i båten er det viktig å legge det opp på benken i løftingen, der den ikke kommer i sjøvann.

Seiling

Håløygen gjør fortsatt stor lykke for både nye og mer erfarne seilere. På våren var aktiviteten på onsdagene noe laber, men dette tok seg opp på høsten. Håløygen var brukt til 5 helgeturer og 4 dagsturer i løpet av 2004 sesongen, både i sundene og på yttersiden av Kvaløya og Rebbenesøya.