Årsberetning for 2012

Årsmelding for Arctandria Tromsø Kystlag 2012

Styrets årsberetning v/Thomas Johansen:
Generelt
Antall medlemmer per 29.11.12 : 196 + 3 æresmedlemmer
Det har gjennom året vært jevn aktivitet i foreningen og det er tydelig at vi har mange dyktige og interesserte medlemmer. Året har likevel vært preget av noe mindre aktivitet blant medlemmene enn tidligere år og styret har opplevd at det har vært noe vanskeligere å få folk til å ta ansvar for oppgaver. Styret har ved noen anledninger derfor også vært nødt til å ta på seg nødvendige oppdrag som tidligere ville ha vært gjort av medlemmene.
Styret har bestått av følgende medlemmer: Thomas Johansen (leder), Per Grov Eilertsen, Jan-Peter Ehlich, Tore Bugge Pedersen, Tom A. Kristiansen, Sirin Storjord Ovesen og Rune Opheim (vara). Styret har hatt møte ca. én gang i måneden. De mest høyfrekvente sakene på møtene har vært Lyra, Nye Stakken, økonomi (naturlig nok), veien og kursvirksomheten. I tillegg har jobbet med ulike arrangementer som Stakkendagen og julebord.
I løpet av året har Arctandria fått nye flotte hjemmesider. Arctandrias medlemsmøter 2012
26.1. Mareano v/ Anne Helene Tandberg – 19 fremmøtte
23.2. Råseilets utvikling i Europa v/ Tore Bugge Pedersen – 20 fremmøtte 22.3. Årsmøte – 11 fremmøtte
24.5. Måseggfest – 25 deltakere
2.6. Stakkendag
13.9. Spor og sportegn etter store rovdyr v/ Thomas Johansen – 20 fremmøtte 1.11. Lyra - ??? fremmøtte
1.12 Julebord - ??? deltakere
Lyra
Det ble i april gjort forsøk på å stable på beina en Lyra-gruppe som skulle jobbe videre med å skaffe penger og sette båten i stand. Styret innkalte først til møte der de som hadde vært aktiv med båten så langt ble innkalt. På det møtet kom det fram at ingen av disse var villig til å inngå i noen Lyra-gruppe. Bakgrunn for dette var i hovedsak at Lyra hadde vist seg å være i dårligere stand enn de var forespeilet ved overtagelse og at de midler som det var lovet skulle følge med båten ikke kom. Mange utrykte skuffelse over den måten båten hadde blitt overtatt på og noen følte seg til og med ført bak lyset.
Styret bestemte etter dette å avholde et åpent medlemsmøte for at andre i foreningen som hadde lyst til å arbeide med båten skulle få muligheten til å melde seg, før et eventuelt arbeid med å bli kvitt båten startet. Flere personer sa seg for så vidt villig til å arbeide med båten, men ingen ville være ansvarlig for arbeidet eller delta i en Lyra gruppe.
2

Etter dette møtet ble det gjort et vedtak i styret om å starte arbeidet med å avhende båten. Det ble tatt kontakt med riksantikvaren, Nordnorsk fartøyvernsenter i Gratangen og kystlaget Lyra, som vi hadde fått båten fra, uten at de kunne hjelpe med noen løsning. I februar ble Lyra lagt ut på FINN.no og vi fikk mange henvendelser fra seriøse aktører. I disse dager arbeides det med å få skrevet kontrakt med ny eier og det forventes at Lyra vil bli overdratt til ny eier senest i løpet av april 2013.
Motorgruppa Sotrøret v/ Tom A. Kristiansen og Egil Gundersen
Aktiviteter
Vinter gikk med til å ivareta motordelene til ”Lyra”. Vårparten gikk med til klargjøring og prøvestarting av motorene til Stakkendagen.
Da Rune Karlsen flyttet, tok han med seg sin Sabb D 6-12 hk. Så for å ha en komplett Sabb-rekke, bestemte vi oss for å restaurere en. Arbeidet med dette har pågått utover høsten og vinteren.
Stakkendagen 2012
På Stakkendagen, 2.juni, stilte motorgruppa med 4 motorer. En Sabb3hk,SabbB4-5hk,enSabbC5-9hkogen7hkRap.
Båtgruppa v/Rune Sandberg
Båtgruppa har følgende medlemmer: Rune Sandberg, Tormod Skimmeli, Signe Meling og Per Grov Eilertsen. Gruppa har hatt 1 møte i perioden.
Bruken av Salarøy i tall 2012

 1. mars 25/3 – 4/4
  Salarøy ble satt ut. Bra oppmøte med ca. 25 voksne. Snøbyger.
  Lofotfiske – sørtur:
  Avgang kl. 16. Rune Sandberg er Høvedsmann + mannskap på 7. Overnatting på Finnlandsnes, Evenskjær, Lødingen og Risvær. Framme i Henningsvær 29/3 kl 17.
  Mye motvind og regn, og motorisering nesten helt til Henningsvær. 4 personer mønstret på for turer på fjorden.
  Den 3/4 ble Salarøy lagt i Kabelvåg ved folkehøyskolens brygge.
  Eventyrlig fiske:
  Allerede Kanstadfjorden dro vi 20 skrei på et blunk. Også på Hølla dro vi 40 stk på kort tid. Den 30/3 leverte vi 240 fisk – 582 kg sløyd. Den 2/2 leverte vi 750 kg sløyd fisk. I tillegg ble det innimellom fisket ca. 140 stk til eget bruk. En del av dette ble saltet. Alt i alt dro vi opp ca 3500 kg rund fisk / ca. 720 stk. Per Eilertsen fikk største Skrei på 18 kg. Arctandria fikk inn ca. kr. 21.000,- på leveransene. I tillegg ble det solgt klippfisk til medlemmer.
  Lofotfiske – nordtur:
  3

Høvedsmann Rune Sandberg og mannskap på 8 møtte i Kabelvåg kvelden 27/4. Salarøy ble dagen etter grundig vasket. Kl. 15 var alt klart for avgang. Overnatting nordover: Risvær, Egenes og Finnsnes. Motor i gang mindre enn 1 time på hele turen. Veldig flott seiling hele vegen på sørlige vinder. Til kai i Tromsø 1/5 kl 16.30.
Oppsett Salarøy:
• Ble satt opp over fjæra den 5. mai for rengjøring og smøring.
• Ble forsøkt satt ut i juni, men det møtte for lite folk til at det ble mulig.
• Ble satt inn i naustet i slutten av juni.
Andre båter i bruk 2012:
• Håløygen satt ut og pusset og malt utenfor Stakken. Var ute hele
sommeren. Ble leid ut til Brautelaget for seiltur rundt Kvaløya.
Mastetoppen brakk på denne turen. Fint å ha Håløygen ute igjen.
• Onsdagsseilinger med Håløygen og Kuling.
• Seilkurs med Kuling og Grindhval i mai med Tore Bugge og Rune
Sandberg. 10 deltakere. Nesten litt for mye vind for et optimalt kurs.
• Kveitelinekurs i november med Kuling og Grindhval. Thomas Johansen
kursansvarlig.
Utførte arbeider
• Barking seil. Kurs i barking samme helg som Stakkendagen. Fikk kun
barket toppseilet og seil fra Narvik.
• Håløygen bel smurt og malt. Løftingen revet og kassert.
• Motor: Motoren måtte ut og inn på omfattende service. Det viste seg at
manifoilen var rustet sund og måtte erstattes. Dette kostet ca. 45.000,-. Per har i tillegg sandblåst og lakkert opp motoren og gjort en del annet arbeid på den.
Stakken v/Leidulf Olsrud og Tom A. Kristiansen:
Båtskottet
Det har ikke vært behov for ytre vedlikehold av bygninga i 2012. I vår ble det meste av golvet slipt og fikk to strøk med golvolje. Rydding og fjerning av matrester fungerer bra.
Vi mottar fremdeles småverktøy, som vi betrakter som gaver. Et godt tilhengerlass med ferdigkappet småved er også mottatt.
Smia
Det er ikke gjort annet enn rydding og slaggtømming dette året.
Rorbua
4

Pipehatten, som er utsatt for rust på grunn av sterk varme fra pipa, har fått ei blyplate over seg for å hindre rustdannelse.
Støa
Noe supplering av lunner og bedre feste av lunnene i vorren.
Det er satt opp ei forbygning av tre der stormfloa grov ut masser foran stornaustet, og lagt opp stein som sikring av dørkinningene.
Naustene
Det har ikke vært behov for vedlikehold av smånaustene, men dørene i Rødnaustet er kappet med 8 – 10 cm i underkant.
Dørene i Stornaustet er noe ute av stilling, og det bør diskuteres hvordan ei oppretting kan skje.
Området og uteplassen
Noe opprusting av avkjøringa ble gjort i 2012. Tiltaket fungerer godt, og dersom vi har råd, bør arbeidet fullføres i 2013. Det er tynnet ut i skogen ved avkjøringa og langs veien. Trærne er tatt til brensel.
Aktiviteter
Båtskottet og rorbua brukes som før til sveiping og annen husflid og snekring, kurs, møter og sammenkomster for medlemmer og andre. 4H-klubben Kulingen har møter annenhver tirsdag, og har fungert som vertskap for turorganisasjon ”In å være ute – ut å være inne”.
Barnehagen Lekestua har faste aktivitetsdager med base i rorbua og fjæra. Stakkendagen ble arrangert den 2. juni.
Utleie
Stakken har vært utleid til medlemmer, privat, firmaer og andre organisasjoner.
Dato 17. feb. 24. feb. 10. mar. 15. apr. 5. mai. 4-5. mai 7. jun. 15. jun. 16. jun. 22. jun. 18. aug. 9. okt. 6. nov.
Navn
Besøk "Skreiferd"
Besøk "Skreiferd"
Besøk "Skreiferd"
Kurs Fotoklubben
Utdrikningslag (Ken Åge Kristensen)
Kurs Småbåtseiling
Havforskningsinstituttet m/småbåter
Arbeidskoleger - Sirin / Julia
Tromsø Karateklubb
Agnes
Harald Einarsaa
Fisketur - turorganisasjon med avsluttning på Stakken Barnas Turlag, spikkekveld
Stakken har også vært brukt som kulisser til reklamefotogragering.
Dugnadsarbeidet
Det har ikke blitt arrangert spesiell dugnad på Stakken, bortsett fra opprustinga av avkjøringa.
5

Det er likevel notert 901 timer i 2012. Her er ut- og oppsetting av storbåtene, stakkendagen og tildekking av ”Lyra” tatt med.
Annet
Markeringslysene på båthengeren er blitt reparert. I løpet av året er det gjort vedtak om betaling for bruk av hengeren. Kr. 250,- for medlemmer og kr. 500,- for andre.
Livbåten er partert og brent i forbindelse med St. Hans-feiringa. Toromskjeksen ble brukt i forbindelse med ”Åpen dag” ved Polarmuseet 3. juni, roturer med turister. Tiltaket var i samarbeid med Kulingen 4H, som hadde stand med knutelegging.
Kulingen 4H
har nå 7 medlemmer med et forholdsvis høyt aktivitetsnivå. På Stakken er det tirsdagsmøter i partallsukene, og høstfest med utstillinger. Stakkendagen med kafe i rorbua, kunnskapssti, båtbyggeri og roturer. Det er hogd en del tro-stokker til den påtenkte halvgammen på Nystakken og ordnet med ro- og fisketur for turorganisasjon i oktober. Roinga med to båter i Folkeparken på Barnas Museumsdag er Kulingens ansvar.
Innsatsen i 2011 førte til at klubben ble både beste sjøbruksklubb og beste skogbruksklubb i Troms. Utmerkelsene ble tildelt på årsmøte i Troms 4H i 2012.
Planer for 2013
Det ytterste golvet i vorren har fått noen skader, som må utbedres. Det er bare gjort provisoriske tiltak. De innerste stolpene må også rettes opp.
Videre forbedring av avkjøringa, dersom dette blir budsjettert.
Nye Stakken v/Nelly Zachariassen og Ragnhild Myrstad:
De som har deltatt i gruppa i 2012:
Ragnhild Myrstad, Nelly Zakariassen, Rune Opheim, John Zakariassen, Leidulf Olsrud, Sirin Storjord Ovesen, Rune Sandberg.
I januar 2012 hadde vi møte med Bydelsrådet på Kvaløysletta som uttrykte at de var positive til våre planer om utvidelse av Stakken. De har sendt Tromsø kommune skriv hvor de støtter våre planer og der de ber om at vi må slippe å betale gebyret til Tromsø kommune for å få behandlet reguleringsplanen. Tromsø kommune v/Kurt Krutnes har uttalt at reguleringsplanen for Stakken er klar for å bli behandlet bare vi betaler gebyret.
I arbeidsgruppa har vi hatt to møter i den store arbeidsgruppa. I juni hadde vi hadde gjennomgang av det som har skjedd til nå. Gebyret som Tromsø kommune krever er stadig et problem for Arctandria. Kommunen skal ha kr 51.000 for å behandle planen. Vi har søkt Tromsø kommune om frigivning, men har fått avslag to ganger. Etter personlig møte med politiker Frid Fossbakk , ble vi anbefalt å søke kommunens områdemidler for å dekke utgiftene. Dette gjorde vi i 2012 – men vi har mottatt avslag på søknaden fra kommunen (februar 2013) der de oppfordrer oss til å søke fritak for gebyret fra Byutvikling....
6

(Så dypt stikker det at vår nye byregjering skulle satse på "de frivillige organisasjoner"....)
På junimøtet ble det også diskutert om vi skulle søke eksterne samarbeids- partnere som kunne være med på å finansiere Stakkenutvidelsen. Dette er forsøkt, men det er vanskelig så lenge vi ikke eier tomten eller har en vedtatt reguleringsplan for området.
I oktober diskuterte vi spørsmålet om partnerskap i arbeidsgruppa som har arbeidet med Stakken. Flertallet i gruppa vil at Arctandria skal være eier av aktivitetshuset, og at ideen om partnerskap/felles eierskap legges død. Eventuell sponsing er ok, men vi må være sikre på at kystlaget selv beholder kontrollen både over bruk og utvikling av området.
Det er også stort flertall i gruppa som for at vi nå må prøve å få planen vedtatt. Vi bestemte oss derfor for å søke på alle mulige tilskudd til støtte til vårt prosjekt. Høsten 2012 ble det sendt inn 4 søknader til Fokus bank, Sparebanken Nord- Norge og to søknader til Tromsø kommune (områdemidler og kulturvernmidler). Vi har fått avslag på tre, og venter på tilbakemelding på kulturvernmidler fra Tromsø kommune.
I Ragnhilds fravær (1.halvår 2013) fungerer Nelly som gruppeleder og det arbeides nå med å lage en prosjektplan/fremdriftsplan for Nye Stakken. Planbeskrivelsen er lagt ut på Arctandrias nettside.
Vi vil gjerne holde foreningens medlemmer orientert om utviklingen etterhvert som det skjer ny og (forhåpentligvis) gledelig utvikling i saken.
7