Årsberetning for 2015 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2015. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com