Årsberetning for 2016

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2016

 1. Innledning
  2016 har vært et svært aktivt år for Arctandria Tromsø Kystlag og det er mange i Tromsø og i Nord-Norge som har blitt kjent med oss og våre aktiviteter. Første del av vinteren i 2016 var aktivitetene preget av vedlikehold på Salarøy og møter i de ulike håndverksgruppene våre på Stakken. Også denne gang ble det tur til Henningsvær der vi rodde fiske med halvfemterømmingen Hagbart. Losjien var på Heimgårdsbrygga og det var et tålelig godt fiske på Lofoten. Takk til tidligere leder Thomas Johansen som er primus organisator for turen.
  Salarøy ble tatt ut i slutten av april og ho feira sommerens seilaser som stolt 25åring! I mai ble det plukket måseegg på Risvær med påfølgende festmåltid på Stakken.
  Arctandria deltok med Salarøy på kysten Landsstevne i Bodø der vi vant fembøringsregattaen. Vi mottok også forbundet kystens åpne pris for vårt arbeid med unge og barn og for vårt langvarige kystlagsarbeid. Utover høsten var vi med på flere arrangementer og som kuriositet har vi mottatt flere henvendelser fra film og mediebransjen om leie av utstyr og båter.
  I oktober deltok flere av Arctandrias medlemmer på konferanse om tradisjonsbåtbygging som universitetsfag arrangert av Forbundet Kysten og UiT. Slutten av året ble feiret blant annet med kongekrabbefest og lutefisklag. Gjennom loddsalg med premier levert av våre dyktige tradisjonsbærere og håndverkere har vi sikret Arctandria også økonomisk i kommende år. Tusen takk for innsatsen alle sammen!
 2. Styrets årsrapport
  Styret i Arctandria har i 2016 bestått av: Ingrid Sommerseth (leder), Per Grov Eilertsen (kasserer), Tom Arild Kristiansen (materialforvalter), Toril Hanson (sekretær), Eilif Pedersen (styremedlem) og Niklas Backman (varamedlem).
  Det ble avholdt 4 ant styremøter og 5 ant medlemsmøter i kombinasjon med tradisjonsmatmåltider.
  Fellesaktiviteter: Som tidligere arrangeres mesteparten av aktivitetene av en håndfull personer på tvers av styret og gruppene. Det er mest rundt tradisjonsmat at medlemmene i Arctandria møtes. Gjennom året har vi samlet unge og gamle rundt bordet hvor det har blitt servert boknafesk, måseegg, kongekrabbe og lutefesk og på nyåret 2017 ble det servert mølja. Før jul ble det også bakt flatbrød på Stakken.

Dert har vært mange utadrettede arrangementer som Arctandria har vært med på. Først to de arrangementene 18. mai og 16.juni «Friluftsliv for alle» i regi av Ishavskystens friluftsråd. Vi stilte med båter og rodde med ungene. Etterpå ble det servert fiskesuppe. Det har vært varierende oppmøte med et snitt på rundt 40 stk, de fleste barn. I juni deltok vi med småbåtan på Kvaløydagan 25.juni i regi av Kvaløysletta bydelsråd. Vi inviterte også til vår egen Stakkendag 4 juni. Siste helga i august deltok vi på barnas museumsdag der vi var presentert med flere av småbåtene samt Salarøy. I september deltok Arctandria på den store torgdagen for lag og foreninger i Tromsø sentrum. Her var vi representert med en av småbåtan og «smedtampan» var svært populære med mange interesserte tilskuere.
Mars
Henningsvær 18.-23/3 og årsmøte 31/3.
April
Boknafeskmiddag 14/4 med ca 20 stk til bords og skryt fra lofotfiske. Dugnadshelg 16-17/4 på Stakken og utsett av Salarøy 30.april.

Mai
Måseggtur til Risøya 5.-8./5 med ca 5 stk som plukkere sammen med øybeboere. Medlemsmøte 12/5 med måsegg og med et oppmøte på 16 stk.
Juni
Stakkendagen ble avholdt 4. juni sammen med 4H i øsende regn men humøret var på topp og det ble servert deilig pizza, vaffler, sveler og fiskesuppe. Sotrøret hadde flere motorer i gang og smia var fyrt opp. Stakken hadde god varme inne i båtskottet og i rorbua. Det kom dessverre mindre folk enn vanlig på grunn av været og mange konkurrerende arrangement ellers i Tromsø.
Juli

 1. juli slapp Salarøy tampan på Dukneset, og Arctandria deltok på forbundet kystens landsstevne som ble avholdt i tiden 14.-17.juli i Bodø med hjemkomst av Salarøy den 24.juli.
  Arctandria utmerket seg både i kappseilas for fembøringer der vi vant og ved nærvær av vårt tallrike og svært så unge mannskap. Samlet var vi ca 25 medlemmer som besøkte Bodø under kystdagene.

Vi mottok forbundet kysten åpne pris på festmiddagen med følgende begrunnelse:
«JURYENS ÅPNE PRIS: Arctandria fikk prisen for sitt arbeid med rekruttering av barn og unge samt at Arctandria – Tromsø kystlag har fokus på rekruttering og kunnskapsoverføring. Kystlaget har en sterk dugnadsånd og en vilje til formidling. Laget tilbyr kurs og opplæring i seiling, matlaging, smiing, seilsying osv. Laget og båtene har fast aktivitetsdag hver uke og bruker nettbaserte løsninger for markedsføring. De jobber aktivt for å inkludere skolebarn og nærmiljø. Mannskapet på båten rulleres, de er svært unge og tallrike, noe som lover godt for råseilskunnskapen i framtida. Den 44 fots store nordlandsfembøringen ble bygd av Gunnar Eldjarn i 1991. Furutømmer og røtter til båten ble hugd på dugnad i kystlaget og fraktet fra Målselv og Dividal til Håkøybotn der det ble saget. «Salarøy» ble bygd som et utstillingsprosjekt i samarbeid mellom Arctandria – Tromsø kystlag og Tromsø Museum. Gratulerer med prisen! Veldig bra arbeid som er et godt eksempel for andre kystlag.»
August
Deltakelse på barnas museumsdag søndag 28/8 med ca 10 stk fra Arctandria og 4H tilstede.
September
Høsttur til Nipøya med Salarøy 4-6./9 med 15 deltakere av smått og stort. Vi deltok på frivillighetsdag i sentrum 10/9. Oppsett av Salarøy med servering av kjøttsuppe 17/9. Det ble avholdt medlemsmøte 29/9 hvor det ble fortalt om og vist bilder fra sommerens aktiviteter samt en bursdagsmarkering av 25åringen Salarøy med kaffe og kake.
Oktober
Lørdag 15/10 ble seilene til Salarøy barket på Stakken under en fellesdugnad i goværet.

Den 17. og 18./10 deltok Arctandria med ca 10 medlemmer på konferansen om tradisjonsbåtbygging som universitetsfag på UIT. Flere deltok på festmiddag og hele konferansen som varte over to dager. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom båtbyggerne Gunnar Eldjarn og Arne Terje Sæther, Forbundet kysten og UIT for å sette fokus på båtbygging og båtbruk som tradisjonsbærende kunnskap. Her deltok leder med et foredrag om «Praktisk båtbruk i kystlaget - verdifull kunnskap og trivsel med mening». Seminaret samlet over 80 personer og det var mange spennende temaer som ble diskutert. Blant annet praktisk erfaring ved båtbygging, ulike håndverkstradisjoner, navigering, kulturhistorie og båtbruk i hele Norden og kystturisme ut fra kystkultur og tradisjon.
November
Lørdag 5/11 ble det arrangert kongekrabbefest på Stakken med 14 stk. Ferskkokt krabbe, og kongekrabbe i langpanne krydret med hvitløk og urter, finfin stemning. Arctandria hentet også denne måneden trestammen fra en av poplene fra kirkeparken som var tatt ned av kommunen. Denne ble sagd hos Gunnar Eldjarn og ligger til tørk. Kveitlina ble satt helga 17.- 20./11 med småbåtene og det var fellesdugnad på vorren 18/11.
Desember
10/12 ble det avholdt julebord på smørtorget kafe som vi hadde leid. Her ble det servert deilig lutefisk med sang og historier som dessert og det deltok ca 15 stk.
15/12 ble julebakst av flatbrød sikret på Stakken med 6 stk som deltok og den 17/12 fikk vi se en av Arctandrias færinger «Grindkvalen» på tv i programmet «Monsen på villspor».
18/12 ble Arctandrias lotteri avsluttet. 10 flotte premier lagd av flinke folk i sveipegruppa med bidrag fra smi- og strikkegruppa ble levert til heldige vinnere. Inntekten på lotteriet var på 27 000,-
Nyåret 2017 med januar og februar
Dugnad med nødvendig reparasjon på vorren lørdag 4/2. med ca 8 deltakere. Medlemsmøte med mølja etter alle kunsten regla ble servert til 13 stk på Stakken den 23/2.

 1. ÅrsrapportfraStakken2016
  Båtskottet: Det er ikke utført vedlikeholdsarbeid på båtskottet i 2016. Til lettelse for oversikten over småverktøy, kniver, tappjern og skrujern er det satt opp funksjonelle oppheng over arbeidsbenken. Bladet til den store bandsaga er slipt. Den gamle høvelbenken er skifta ut med en ny som er satt inntil røstveggen. Oppryddinga etter de forskjellige aktivitetene er stort sett god, men det trengs jevnlig tilsyn for at rommet skal se bra ut.

Smia: er i jevnlig bruk, og det er montert røykskjermer rundt essa. Smia har nå et unikt utvalg av tenger og ekstrautstyr til amboltene.
Rorbua: En løs takstein er festet med gjennomgående spiker. Nederste del av ovnsrøret er skiftet ut.
Støene: I november ble den ytterste grinda i vorren slått ut av stilling i en storm. Årsaken var for dårlig festing av materialene som holdt steinene på plass. Dermed skylles steinene ut i forkanten. Feilen ble reparert, men det samme skjede på nytt i desember, og må stelles i 2017.
Naustene: Rødnaustet hadde fått preg av råte på nerenden av deler av bordkledninga. Naustet ble løftet ca 10 cm, og kviler nå på halvkløyvinger av kreosotkubber under alle stevene. Ett gangjern på stordøra i rødnaustet er erstattet midlertidig, men naustet bør få nye dører.
Området og uteplassene: Vanlig fjerning av høymugle og hundekjeks. Brøytinga fungerer bra, bortsett fra i harde snøfallperioder, men synes ikke å være til å klage. Fra flere hold etterlyses det ei informasjonstavle med norsk og engelsk tekst. Den bør stå på et eget stativ og ikke på vegg.

Småbåtene: Halvtredjerømmingene Grindkvalen og Havella ble smurt innvendig, noe som vel bør gjøres hvert år, fordi det dras mye sand inn i båtene. Treroringen Tjyvjoen ble lånt ut til Bodøtur til kyststevnet. Den fikk et malingsstrøk av nokså seintørka maling før turen og innvendig smøring. Et båtslep over land har slitt hardt på draget. Det bør legges rustfritt (syrefast) stål under, spesielt fordi treroringene ofte settes ut på for få kastlunner.
Roerne laget to ekstra årepar som kanskje kan høvles noe ned. Ellers er det reparert noen årer til treroringen Kulingen, så vi har bra med årer og reserveårer.
Kulingen 4H: Kulingen har møte tirsdag i partallsukene, og til tross for få medlemmer 4-6, er aktiviteten stor. De deltar på flere større friluftsarrangemanger på Holt, Fjæreparken og ved Rundvannet med steinovn, pinnesmiing, flakjektbygging, sveler og pinnebrød.
På Stakkendagen hadde de ellers kafé i rorbua og kyststi. På Barnas museumsdag var begge småbåtene i skyss ut til ”Salarøy” i Folkeparken. Ellers tar de med besøkende 4H-klubber på rotur.
Besøkende på Stakken: 5. februar: ”Skreiferd” Lita turistgruppe (betalende). Små turistgrupper og fotografer 5-8 personer er nedom Stakken på vei til Tromvika der guiden er fra, 1-2 ganger i uka. Er pedellen til stede, får de litt omvisning i stornaustet og rorbua. 18. mai: Ishavskysten Friluftsråd - friluftsliv for alle, 15. juni: Ishavskysten Friluftsråd - friluftsliv for alle
Utleie; I 2016 har Stakken vært brukt av Arctandria og Kulingen 4H til egne arrangement og møter. Stakken har vært utleid til medlemmer, privatpersoner og bedrifter.
Dugnad: Foruten ut- og oppsetting av ”Salarøy” ble det arrangert en dugnad i november med reparasjon av vorren. Det er notert 500 dugnadstimer i 2016, men tallet er nok noe høyere.
Planer for 2017: Reparasjon av vorren. Nye dører til rødnauset. Innvendig smøring av flest mulig småbåter. Ståldrag under Tjyvjoen. Syllstokk under stornaustet. Oppslagstavle ved parkeringsplassen.
Stakkenkomiteen
Leidulf Olsrud Tom A. Kristiansen

 1. Årsrapport fra «Smedtampan»
  Det har vært et litt labert år mht. organisert aktivitet. Noe må tilskrives at gruppelederen ble operert i februar og måtte humpe på krykker fram mot våren. Det er har likevel vært noe aktivitet uten at vi har avholdt kurs eller på annet måte organisert virksomheten. Smedgruppa deltok samme med resten av Arctandria på en markering i Tromsø sentrum sommeren 2016. Vi hadde da med gruppelederens amerikanske feltesse og smidde litt i gågata i Tromsø sentrum. Det var relativt mye interesse fra publikum og byens ordfører tok seg også en tur innom.
  Vi har jobbet litt med å forbedre arbeidsforholdene i smia på Stakken. Hovedproblemet er at det blir mye røyk og støv inne i smia og vi trenger bedre avtrekk for å få forsvarlige arbeidsforhold. Vi har så langt utvidet smiebordet og laget avskjerming rundt essa. Vi har videre sett litt på å montere en vifte ekstra for å få til en ejektor effekt i røykrøret. Vi vil også forsøke å forlenge røykrøret. Dette er aktiviteter vi jobber med akkurat nå.
  Vi prøver likevel å holde smia operativ hele tiden og vi har litt forespørsler fra medlemmer som ønsker å smi og det er det full anledning til.
  Vi ønsker også at man betaler smieleie via nettbank direkte til Arctandrias konto i stedet for å legge penger i kassen. Det gjør det enklere for alle parter. Merk innbetalingen «smieleie» eller lignende slik at kassereren kan konter betalingen korrekt.
  Jan-Tore Ovesen
 2. Årsrapport fra båtgruppa 2016
  Generelt: Båtgruppa har i holdt koken gjennom 2016 selv med relativ liten oppslutning. Det er ikke det helt store oppmøte på vedlikeholdssiden og ved onsdagsseilinger. Gjennom årets første måneder ble det utført store og små vedlikeholdsoppgaver.
  På Salarøy ble det skiftet hangerter og nytt tau ble kjøpt ved Hardanger Fartøyvernsenter. Begge ble laget, tilpasset og bendslet i april. Etter årets bruk må det ene bendsles på nytt før ny sesong. Det ble montert ny brannvegg rundt ovnen, denne gangen er det benyttet en slags lettbetong. Det elektriske fikk en liten oppgradering og ny kabel fra batterikasse og nytt sikringsskap ble montert. Med tanke på de moderne strømforbrukerne ble det satt inn et USB uttak og et «sigarettuttak». I tillegg ble det montert slike uttak i kartkista. Ny VHF ble montert og virket bra. Kan kanskje montere høyttaler utvendig da det under motorgange kan være vanskelig å høre oppkall.
  Ved årets kontroll av flåtene ble det oppdaget rustdannelser, det kan skylles at flåtene har ligget opp ned og tatt inn vann. De ble erstattet med nye som vi fikk et meget godt tilbud på. I tillegg måtte nødpeilesenderen skiftes da batteriet var utgått, å skifte til nytt batteri var

ikke å anbefale og vi fikk et godt tilbud på ny oppgradert type, denne varsler også om posisjon, ikke bare peilesignal. Etter sommerens seilas til fra Bodø er det avdekket en del slitasje, disse vil bli utbedret ila vinteren. Vi blei sponset med helt nye kart fra Tromsø til Bodø, indre lei.
Lofottur: Mange fra båtgruppa deltok på årets lofotfiske i Henningsvær. Fra torsdag før palmehelga til mandag i påskeuka overnattet vi på Heimgårdsbrygga med Hanna som vertinne. Som fiskebår leide vi Hagbart, en 4 1⁄2 båt tilhørende Folkehøgskolen. Siden vi i år var fjorten personer som deltok, fikk vi i tillegg låne en båt fra Heimgårdsbrygga. Alle deltok ivrig med fiske, sløying, filetering, salting og tilberedning av skreien. Vi fikk fire dagers fiske, men årets fiske var ikke av det helt store, mye fisk men lite villig til å bite. Det ble en del brukstap da vi rotet oss bort i «linehavet». Det ble saltet et tyvetalls skrei til klippfisk og hengt like mange til bokning, resten ble filetert.
Utsett: 30.april i nydelig vårvær og det møtte opp mange folk, ca 30 stk. Utsettet gikk greit og båten ble lagt i Duksundet.
Ut over sommeren og høsten ble det foretatt ti onsdagsseilinger med totalt over 110 medseilere med stort og smått. Noen deltok for første gang mens andre igjen faktisk har deltatt på alle onsdagsseilingene. Det har vist seg vanskelig å få høvis til alle dagene, så vi må jobbe for å lære opp nye. Fra 2017 vil vi miste en meget erfaren høvis.

 1. august fylte Salarøy 25 år. Denne dagen falt på en onsdag så dagen ble feiret med kaffe og kake om bord på Salarøy i nydelig sensommervær og med en bris i seilene.

Langtur: Salarøy satte kursen mot Bodø og Kystens Landsstevne som var 15-17. juli. Fra Tromsø var det påmønstret fire seilere mens resten kom på i Harstad. Ferden gikk da til Lødingen der vi slo følge med Grytir til Risvær. Her møtte vi også xxx fra Narvik, som hadde mye strev med lekkasjer pga dårlig saum. Om turen fra Tromsø var kald og grå fikk vi en riktig nordnorsk sommer på vår vei videre vestover. Vi tok turen til Skrova, før vi satte kursen over Vestfjorden for et seiltreff på Kjerringøy for samseiling mot Bodø.
Det var et fantastisk skue da store og små seilfartøy og skøyter stevnet sørover mot Bodø. Byen tok imot oss med mange skuelystne og vi fikk en flott kaiplass midt i byen. Deltakerne på sørturen mønstret av og gjengen som skulle ta båten nordover dukket opp. Dagene ble brukt til besøk på stands, kiosker og bare ta inn over seg det yrende folkelivet.

Det hadde vært en diskusjon om Salarøy skulle delta på regattaen, med tidligere tiders uhell. Vi valgte å delta og til alles forundring, og pga vårt gode mannskap, vant vi klassen for fembøringer. En stor takk til høvis og resten av mannskapet. Nordturen gikk over Vestfjorden og Risøyrenna og yttersida av Senja. På sørtur var det ikke de helt store seildagene mens det på nordtur virkelig gikk unna.
Oppsett av Salarøy ble foretatt 19. september. Det møtte mange folk, ca 25 stk og Salarøy kom atter i hus for vinteren. Det ble servert deilig kjøttsuppe til alle gode hjelpere.
Andre arrangementer.
Båtgruppa har deltatt på to Friluftsliv for Alle, i regi av Ishavskystens friluftsråd. Dette har foregått på onsdager. Den første gangen var det ikke vær for å ro, så det ble spikkekurs. Noen selje renninger ble hugd ned og ungene fikk lære å lage seljefløyte. Den andre gange var det fine forhold for roing og alle fire småbåtene ble tatt ut og de frammøtte har fått lov å ro på egen hånd. Begge gangene ble det servert hjemmelaget fiskesuppe.
Medlemmer i båtgruppa deltok på Frivillighetens dag 10.september, med stand i Storgata. Her fikk vi vist fram en av våre småbåter og ellers noen av tingene vi har laget på Stakken; sveip, kistebygging, knivsmiing ol. Smed gruppa deltok også med feltesse og viste fram sine kunstner. Mange var innom standen og ordføreren tok en stopp og vi fikk skryte hemningsløst av oss selv.
I samarbeid med Kulingen 4H deltok vi på Barnas museumsdag 28 august. I år tok vi Salarøy og to småbåter over til Museumsstranda. Her ankret vi opp og en drøss med unger (og voksne) blei rodd fra land og ut til Salarøy. De aller fleste ville om bord, og her fikk de saft og te før de igjen ble rodd tilbake til land. 4H tok kr. 5 for hver passasjer og pengene de tok inn er gitt til Arctandria og Salarøy. Ca. 120 unger blei rodd.
Vårtur: Den 2. juni var det en ren familietur til Grindøya. 13 deltakere.
Høsttur: Den 4. og 5. september var det igjen høsttur til Nipøya, i år med 12 deltakere fra 6 mnd til 60 år. En riktig hyggelig tur selv om det ikke ble store seilasen. Lørdag var flott og alle koste seg rundt leirbålet. Hjemturen på søndag ble en heller hustrig tur.
Salarøy: Båten og motor har oppført seg eksemplarisk i 2016. Tilsyn med Salarøy har blitt utført alle uker den har vært ute. I sommerferieukene har det vært litt vanskelig å få deltakere til tilsyn, så noen har tatt mer en ei uke. Det ble i 2015 montert automatisk lensing av båten og det fungerte bra i år også. Båten ble ikke malt i år, den ser derfor litt slitt ut. Til gjengjeld har vi ikke vært «plaget» med smitting av ny fersk maling. Neste sesong bør den nok males.

Før sommerseilasen ble det kokt nok barkelåg til at råduken ble barket. Forrige duk som ikke ble barket morknet temmelig fort. Det ble også laget nye kasser til flåtene da de gamle ble for små. Seinhøstes ble det kokt mer barkelåg og alle storseil og toppseil samt råduken til Salarøy ble barket. Seilene til småbåtene fikk også ligge i låget og vi håper at det fortsatt var kraft i låget slik at seilene er barket.
Tilstand: Etter årets seilas er det satt opp oppgaver over hva som trengs å gjøres. Av de store tingene er den ene hangerten må bensles på nytt. Det må foretas en liten oppgradering av bestikkskuffe og det må ordnes bedre feste for gassapparatet. Av erfaring med motorproblemer i 2015 bør det lages større motorkasse, slik at en ikke trenger å tømme hele båten for ballast når noe må gjøres. Vi har også fått (brukte) batterier til forbruk. Og de kunne være satt i motorkasseutvidelsen, de fungere godt som ballast. Det er noe slitasje på bakre bete som antakelig må utbedres, dette tas opp med båtbyggerne våre. Matkistene bør få en liten oppgradering i form av skillerom, det letter plassering av mat ol.
Av andre større ting er det muligens behov for nye toppseilskaut, de vi har er tjæret så mye og hardt at de er vanskelig å håndtere.
Småbåtene: Tjyvjoen ble leid ut til et medlem som sammen med andre rodde til Bodø for deltakelse på Kystens Landsstevne. Småbåtene bør få en skikkelig vask, skraping og settes inn med olje og males (se også kommentar fra Leidulf).
Statistikk: Deltakelse på onsdagsseilinger 122 stk, en person alle 14 gangene, en person 12 ganger, så fordeler det seg fra fem og ned til en person. Når det gjelder antall pr tur var vi en gang opp i 18 stk, det lavest var 3 deltakere.

Vårtur: 13 deltakere. Sommertur: sørover var det til sammen 13 stk. På nordtur var det 10 den først dagen og 8 siste dagen. Høsttur: Her deltok 20 stk, ikke alle var med hele veien. Det var 11 voksne og 9 barn.
Båtgruppa vil rette en stor takk til alle som har deltatt på arbeid, tilsyn og seiling. Ikke minst en stor takk til alle de som hjelper til å ta ut og sette opp Salarøy for sesongen. Uten deres innsats er det ikke mulig å ha det koselig i tradisjonsbåtmiljøet.
Med hilsen
Per Grov Eilertsen

 1. ÅrsrapportforMotorgruppa«Sotrøret»2016
  AktiviteterI året som har gått, har det vært laber aktivitet i motorgruppa. Reparasjon på en Sabb C 5- 9 hk har pågått deler av ettervinteren. Vårparten gikk med til klargjøring av motorene til Stakkendagen. Høsten gikk med til demontering av Brunnvoll'en til «Lyra»
  Stakkendagen 2016
  På Stakkendagen, 4.juni, stilte motorgruppa med 3 motorer. En Sabb C 5-9 hk, en Sabb D 6-12 hk og en Sabb G 8 hk.
  Tom A. Kristiansen Egil Gundersen

ARCTANDRIA - TROMSØ KYSTLAG
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2017
Styret består av :
Ingrid Sommerseth , leder
Per Grov Eilertsen, kasserer
Toril Hanson, sekretær
Tom Arild Kristiansen, matr.forvalter Eilif Pedersen, styremedlem
Nicklas Backman, vararepr.
Valgkomite: Thomas Johansen Malin Ek
John Zakariassen
Kvaløysletta, 27. februar 2017
for Valgkomiteen John Zakariassen
ikke på valg ikke på valg
ikke på valg
Valgkomiteens forslag:
Nicklas Backman
Gjenvelges for 2 år Toril Hanson