Årsberetning for 2017 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2017. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com