Årsberetning for 2019

Årsmøte i Arctandria Tromso kystlag, 11. juni 2020

Årsmøteprotokoll-m-signaturer-for-2019-Arctandria
Tid: Torsdag 1. juni kl 1930 pa Stakken
Sted: Stakken, Kystlagets naustomrade pa Kvaloysleta
Saksliste:

 1. Valg va ordstyrer og referent, samtot underskrivere va ärsmoteprotokol
  .2 Gjennomgang va ärsberetning
  2.1 Innledning
  2.2 Styrets arsrapport
  2.3 Arrapport fra smäsloydgruppa
  2.4 Arsrapport fra smedtampan
  2.5 Arsrapport fra Stakken
  2.6 Arsrapport fra batgruppa
  2.7 Arsrapport fra motorgruppa Sotroret
  2.8 Arsrapport fra tradisjonsmatgruppa
  2.9 Ärsrapport fra Kulingen 4H
 2. Innkomne forslag og saker
 3. Planer for 2020
 4. Regnskap 2019
 5. Budsjett for 2020
 6. Valg
  .2 Arsberetning for Arctandria Tromso Kystlag 2019
  2.1 Innledning
  2019 har vart et produktivt r for Arctandria Tromso Kystlag, og det er mange som har blitt
  kjent med kystlaget og deltatt pa vre aktiviteter. Forste del av vinteren i 2019 dreide
  aktivitetene vare seg om dugnad pả Salary med skifte av saum. Det har ogsa vaert aktivitet i
  de ulike händverksgruppene vare pa Stakken. Smedtampan holdt et populaert smikurs imars
  for nybegynnere. Ret ietterkant av arsmotet ble det ogs denne gang tur til Henningsvaer
  der vi rodde fiske med Thomas sin bảt og spiste molja p Heimgärdsbrygga.

  Salary ble desserre ikke satt ut pả havet i 2019 slik at onsdagsaktivitetene i ar har vaert seiling med smäbäter og moter pà Stakken. Gjennom hele hosten og vinteren har det vart dugnad pả Salary og det er gort en enorm stor innsats for à fả Salary klar til utsett i lopet av 2020.
  Pả slutten av r e t fikk vi det sorlige budskapet om at v r alles kjare Leidulf Olsrud hadde gatt bort. Han ble begravd fra Lundenes pả Grytoya den .3 januar 2020. For Arctandria og 4H
  merkes det godt at vảrt orakel, altmuligmann, pedel, kunstner, dikter og ikkje minst hedersmann og undelig mye mer er borte. Dette er et stort tap for oss og for kystkulturen.
  Leidulf helper til med reparasjon av vorren varen 2018, som han selv hadde konstruert og
  vart med pã &bygge pã 1990-tallet. Foto: Ingrid Sommerseth.
  Den 25. januar hadde vi ei verdig og fin minnestund for Leidulf pả Stakken. Det kom mer enn
  30 personer og det ble servert kaffe og kaker. Det var mange gode taler fra Arctandrias
  medlemmer, og foreningas tidligere ledere Nely Zakkariassen, Arne Hole og Thomas
  Johansen minnet Leidulf med gode ord og sang. Det ble servert saltfesk etter minnestunda.
  Ellers vil styret rette en stor takk til alle medlemmer og venner av Arctandria som bryr seg
  om kystkulturen i r e t som er gảtt og spesielt til alle de som deltar i de ulike
  aktivitetsgruppene med arbeidskraft, kunnskap, pảgangsmot og godt humor.