Årsberetning for 2021

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2021

2.1 Innledning
Styrets årsrapport
Styret i Arctandria Tromsø kystlag har i 2021 bestått av:
Eilif Pedersen, leder
Per Grov Eilertsen, økonomiansvarlig Frode Aspenes, materialforvalter Toril Hanson, styremedlem
Glen Wilson, styremedlem
Thomas Johansen, varamedlem
Webansvarlig: Niklas Beckman
Valgkomite:
Ingrid Sommerseth Bjørn Hegg
Det har blitt avholdt 9 styremøter, 78 saker har vært behandlet.
Innledning
Høst og vintere brukte styret mye av tiden på planlegge restaureringen av Stornaustet herunder å skrive søknader for å finansiere prosjektet. Gudmund Sundlisæter hjalp styret med tilstandsrapport, bilder og prisoverslag som fulgte søknadene. Arctandria Tromsø Kystlag ble tildelt 500 000,- fra Forbundet Kysten til prosjektet.
Det ble også søkt om 50 000,- fra samfunnsløftet fra Sparebank1, og 50 000,- fra Tromsø kommune.
Sankthans ble feiret på Stakken med passelig med folk, det ble servert rømmegrøt, grillen var varm og kaffe ble kokt. Vi fikk også overlevert bevis på at Arctandria fikk 500 000,- fra Forbundet Kysten og Sparebankstiftelsen Dnb av Per Einar Eilertsen.
Det ble også arrangert “Turmat fra hele verden” sammen med Forum for natur og friluftsliv og 4h Troms.
På et medlemsmøte på høsten ble det servert får i kål og elg i kål.
Det planlagte julebordet ble avlyst på grunn av koronar situasjonen, men i desember ble det servert adventsgrøt på Stakken, både inne i Båtskottet og ute på tunet, hvor vi hadde tent bål.
Påhøstenvardetdiskusjoner,undersøkelser avtømmerkjøptilStornaustet,herunder innhenting av priser på tømmer. Vi var også på utkikk etter tømmermenn som har laftekompetanse.
På onsdagene gjennom vinter, vår og høst har det blitt gjennomført dugnad på Salarøy og noe forefallende arbeid på Stakken.
Årsoversikt
Februar
Medlemsmøte med mølja.

 1. juni
  Utleie av Stakken til to barnehager, to medlemmer hjalp til med aktiviteter for barna og det ble fisket noe småtorsk og kokt suppe på fangsten.
  Det ble feiret St. Hans på Stakken, med t rømmegrøt og grillmat og det ble servert kaffe. Det møtte opp bra med folk. Mange koste seg på nedsiden av naustene og folk trivdes i godværet. Å få komme ut etter en lang pandemivinter satte folk tydelig pris på.
  Per-Einar Eilertsen var til stede som representant fra Forbundet Kysten. Han overrakte et bevis på at Arctandria hadde fått et tilskudd på kr. 500 000,- til bruk for å restaurere Stornaustet.
  29.august
  Vi var med på “Vi Går Ombord” som ble arrangert av Uit, Norges arktiske universitet og m. flere. Vi stilte med to småbåter i Folkeparken.

 2. september
  Dugnad på Gammehuken i Sollidalsaksla. Det ble lagt mere torv på taket og ordnet med sitteplasser inne.

 3. september
  Turmat fra hele verden. Området til Arctandria ble lånt av forum for natur og friluftsliv og 4H Troms hvor de arrangerte matlaging ute. Wedeb fra Eritrea serverte Eritreisk festmat, samt kokk Rune hadde turmat på bål og grill.

 4. september
  Årsmøte for 2020 ble gjennomført både på Stakken og på Teams. Det fungerte bra.

 5. oktober
  Sjømannsbyen barnehage lånte Smia og Båtskottet. De hadde med egne smi-instruktører. Barna fikk være med å smi seg egne smørkniver, og spiste formiddagsmat inne i båtskottet. Området ble også brukt til lek mellom øktene i smia.

 6. oktober
  Medlemsmøte på Stakken hvor det ble servert får- og elg i kål. Det var ni personer som møtte opp.

 7. desember
  Adventsgrøt på Stakken. Et nytt arrangement, som var veldig vellykket og bør derfor bli en tradisjon. Bål og bespisning ute under nordlyset, og de som var mere frosne av seg var inne i varmen.
  2.3 Årsrapport fra småsløydgruppa
  Småsløydgruppa holder stand!
  I 2021 har det vært avholdt 1 kurs i sveiping, men ingen av kursdeltakerne har fortsatt å møte
  opp på mandagene.
  I sommer var fire fra gruppa på Mjelde og samlet tæger. I tillegg har vi fått brakt sveipematerialer fra Trøndelag.
  De faste møtedeltakerne driver i hovedsak med sveiping, med Leif Wallann som læremester. Faste møtedeltakere er nå 6 personer.
  I tillegg kommer det ofte besøkende innom for å delta i kaffepausen og bidra til hyggelig prat.
  Fast møtetidspunkt er mandager kl. 18.00.
  Mars 2022 Småsløydgruppa
  2.4 Årsmelding fra Smedtampan
  Dette året har også vært preget av Covid-19 situasjonen og de begrensninger det har medført for oss alle inkludert oss i Smedtampan.
  Det har likevel vært et aktivt år. Det går en svart sti i snøen mellom båtskottet og smia. Det store prosjektet har vært renoveringen av smia. Jeg ser at jeg i fjorårets årsmelding nevnte at vi var i gang med en søknadsprosess om økonomisk støtte. Vi fikk støtte fra Sparebank 1 og Samfunnsløftet på kroner 40 000,-, men vi fikk også kroner 15 000,- fra Husfliden.
  Prosjektene vi søkte om støtte til, er begge gjennomført. Resultatet er en bedre utstyrt smie enn noen gang før. Vi har nå to velfungerende esser der vi har montert viftene ute, og dermed redusert støyen i smia til et langt mere behagelig nivå. Videre har vi fått et bedre avtrekk slik at vi har mindre røyk inne i smia. Vi har fått en splitter ny ambolt til og en god del tenger og litt annet utstyr.
  Golvet som vi la i fjor første gang er også senket og lagt på nytt for å få mindre fukt i tømmeret, men vi ser at gulvet blir vått når det er mildvær eller mye regn over tid.
  Takk til alle som har deltatt i dugnadsarbeidet.

Fortsatt ser vi at verktøyet vårt av og til havner ute i resten av anlegget og forsvinner, men det har blitt bedre. Smiverktøy skal brukes i smia og ingen andre steder. Vi har i det siste fått beholde hammerne våre, men stålbørstene er det bare vrak igjen av. Vi får vel kjøpe noen nye.
Vi har også i 2021 gjennomført noe kursaktivitet. Det gledelige er at vi stadig får nye henvendelser fra folk som vil lære seg å smi. Jeg har derfor gjennomført noen korte introduksjonskurs for helt ferske smeder. Tanken er at de kan bli medlem i Arctandria og forsøke seg litt på egenhånd etter litt praktisk opplæring. I år har vi også indirekte havnet under juletreet i et par-tre tilfeller. Det typiske bildet var at det var et barn eller barnebarn som ville gi sin far eller bestefar en opplevelse i julegave. Resultatet ble noen timer med meg i smia og en liten inntekt til Arctandria og kanskje flere medlemmer som bivirkning.
Det er fint å observere at gjennomsnittsalderen i Smedtampan går ned, i motsetning til det man ellers ser i foreningslivet. Enda mer gledelig er det at vi har opptil flere kvinner som engasjerer seg.
Vi har også i skrivende stund gjennomført et knivkurs med Kvaløysletta Husflidslag som arrangør. Det er et samarbeid vi håper fortsetter på flere plan. Kurset skulle gå i 2021, men ble utsatt til 2022 på grunn av virussituasjonen.
Vi har også fått nye medlemmer som har smi-erfaring fra før. Det har betydd mye for aktivitetsnivået uten at jeg skal nevne navn. Velkommen.
Ellers arbeides det med noen prosjekter i samarbeid med Nord Troms Museum og vi har søkt om midler for å gjennomføre et kurs for ungdom i september i Skibotn. Om vi lykkes vet vi ikke enda.
Vi har også litt planer for et smi-seminar over et tema på Stakken, men det er også enda litt i det blå.
Da legger vi en smihammer og en sigd i kryss over vår nye blanke ambolt, drypper noen dråper herdeolje over og synger «Nå dages det brødre, det lysner i øst», i håp om mindre virus, bedre tider, og for å sette vår aktivitet i perspektiv i forhold til hva som skjer i resten av verden.
Mars 2022 Jan-Tore Ovesen
2.5 Årsrapport fra Stakken
Det har i 2021 heller ikke vært det store vedlikeholdet på bygninger på Stakken.
Båtskottet har fått ny dimbart LED-belysning og det er skiftet lyskaster på inngangene og mot utedoen.
I vannrøret er det montert varmekabel slik at vi slipper mulige framtidige frostskader. Smedtampene har utbedret gulvet i smia.

Båtgarasjen som fikk nye takstoler og vegg i 2020 har ikke fått noe nytt takbelegg. Vi regner med å kunne utføre dette i 2022.
Det er behov for å male Nynaustet og smøre Båtskottet med tranmaling.
I løpet av vinteren er det observert vannlekkasje inn på veggen ved sag/høvel. Det er mulig det skyldes isdannelse fra taket som igjen medfører vanninntrenging rundt beten som er i dette område. Mulig tiltak kan være å etterse taktorv, never og undertaket.
Smedtampene vil fortsette med vedlikehold av smia. Vi ønsker å få gruset parkeringsplassen.
For Stakken
Per Grov Eilertsen
.6 Årsrapport fra Båtgruppa
2021 ble også et år preget av Covid 19. Oppmøtet på onsdagskvelder for vedlikehold har vært laber. Det er en fast gjeng på fire – fem personer som har deltatt. Det har blitt tid til kaffe og prat og arbeid på Stakken. I den kaldeste tiden på vinteren har vi stort sett gjort ting innendørs i Båtskottet. Det har vært gjort utbedringer på gammel-ovnen slik at den nå kan gjøre nytte i Rorbua. Vi har også revet ned gammel belysning i Båtskottet og gjort klar for at elektriker kan montere nye dimbare LED lys.
Når det gjelder Salarøy har vi sett over en hel del av riggen, og utbedringer og tilpasninger er utført. Trinsene i masta er sett over og nye akslinger er laget. Årer er sett over og «penteriet» i løftingen har fått seg en oppgradering
Etter som temperaturen steg utover våren ble det skiftet saum på styrbord side, og vi kan vel si at det ikke trengs mer arbeid av den sorten på noen år. Vi har også skiftet noen nagler på fremste ronga på styrbord side. Feste for styret til akterstevnen er overhalt. Dessuten har vi tatt fram “teltet” til Salarøy og sett på ny løsning for teltstenger.
På vårparten ble det invitert til seiling med småbåter, en onsdag da vi fikk med 5-6 stk. og fikk satt Tove Riis sin båt på sjøen og fikk prøvd den, har interessen og oppmøte vært liten. Tove Riise båten er rigget med sneiseil og seilingen ble en ny erfaring for noen av oss. En onsdag ble det derfor sett på muligheten for å få rigget vår egen sneiseil-båt. Seilene er ferdige, men det mangler mast og rigg. Dette er et prosjekt som bør følges opp i 2022.
Ellers har Båtgruppa deltatt på vedlikehold av Gammehuken ved Kaldslettstien, bidratt på «Turmat fra hele verden», ordnet i stand til St. Hans feiring og deltatt på Uit sitt arrangement «VI går om bord», med to færinger i fjæra ved gamle akvariet på Sydspissen. Barn og voksne kunne benytte båtene til små ro-turer.
Nå når restriksjoner på deltakelse i foreningsarbeid er opphevet, håper vi at 2022 vil bringe mer aktivitet og at flere vil delta på vedlikehold av Salarøy, vedlikehold og bruk av småbåtene og andre prosjekt. Vi inviterer også medlemmer til å delta i det store prosjektet, “Restaurering av Stornaustet”.
For Båtgruppa
Per Grov Eilertsen.

2.7 Årsrapport fra motorgruppa Sotrøret
I året som har gått har det ikke vært aktivitet i motorgruppa. Motorene står fortsatt på lager på Tomasjord.
For motorgruppa Eilif Pedersen
2.8 Årsrapport fra tradisjonsmatgruppa
Tradisjonsmatgruppa har dukket opp med ujevne mellomrom og hatt ansvar for tillaging og servering av mølje i februar, rømmegrøt på sankthansaften og får- og elg i kål i november. I desember ble det arrangert flatbrød baking en ettermiddag på Stakken.
2.9 Årsrapport fra Kulingen 4H
Kulingen 4H har hatt medlemsmøter på tirsdag annenhver uke i partallsukene.
Det har vært holdt 18 møter.
Starta 4H-året med julemøte med kortlaging, gløgg og pepperkaker. På nyåret valgte vi prosjekt og alle valgte kniv og slire laging. Marius fra Arctandria kystlag var instruktør. Jobba med knivskaftet på de fleste møtene før sommerferien. På møtene etter sommerferien og frem til høstfesten jobba vi med slira.
På høsten fikk vi noen nye medlemmer. Dem fikk lage flatjekter, sage, spikre, montere og male bilderamme til kunstverk av ting dem fant i fjæra.

 1. februar var det Styrevervkurs på teams, Morild deltok på lederkurs.

 2. mars var det Fylkesårsmøte på Teams. Klubbrådgiver A og leder deltok.

 3. mai markerte vi 4H-dagen med å spise marsipankake vi hadde bestilt.

 4. mai hadde vi besøk av Marianne fra 4H-Troms og Nicolai fra Framsyn 4H.

 5. juni hadde vi sommeravslutning med grilling og besøk fra 4H Troms som hadde med bålpanne, redskaper og frukt i gave til oss.

 6. september deltok vi på arrangementet Turmat fra hele verden i regi av FNF og 4H Troms på Stakken.

 7. oktober hadde vi høstfest med utstilling av prosjektene. Alle hadde Kuling-kniven som prosjekt. Vi hadde kafe og loddsalg, 42 deltok på høstfesten inkludert medlemmer. Hilde Ovesen fra 4H-kontoret var høstfestrepresentant.

 8. Innkomne forslag og saker
  Det er kommet et brev med ulike betraktninger om tilstanden på Stakken. Styret velger å ikke ta disse opp som årsmøtesaker. Noe er tatt inn i budsjettet og de andre sakene vil bli behandlet på styremøter.

 9. Planer for 2022
  ● Stornaustprosjektet kommer i gang etter at Salarøy er satt ut
  ● Utsett av Salarøy 23. april og vi får benytte kaiplass i Duksundet.
  ● Onsdagsseilinger med Salarøy i sommersesongen
  ● Delta med info og rekruttering /promotering av kystlaget på ulike arrangement i
  regionen
  ● Hjelpe til med rekruttering av barn og unge til 4H som hører til Stakken og
  Arctandrias virke
  ● Rekruttere nye medlemmer.
  ● Arctandria skal fortsette å utvikle kursvirksomhet som handler om
  tradisjonshåndverk rundt smiing, stell og vedlikehold av nordlandsbåter, seiling med råseil og gamle mattradisjoner. Kurs som kan planlegges er: seilkurs og stell av båter, tradisjonsmat, bruk av småbåtene- roing og smikurs
  ● Vi skal arbeide med Stakken i forhold til vedlikehold, båtplass.
  ● Vi skal arbeide for å avklare bruk av lokalene for motorgruppa i Tromsdalen