Årsberetning for 2022

Styret i Arctandria Tromsø kystlag har i 2022 bestått av:

 • Eilif Pedersen. Leder
 • Per Grov Eilertsen. Økonomiansvarlig.
 • Frode Aspenes. Materialforvalter.
 • Bjørn Hegg. Styremedlem.
 • Glen Wilson. Styremedlem.
 • Thomas Johansen. Varamedlem.

Webansvarlig.
Niklas Backman.

Valgkomite:
Toril Hanson og Amilcare Cassanello
Revisor: Eivind Simonsen

 • Det har blitt avholdt 7 styremøter der 50 saker har vært behandlet.
 • Fra senvinter til august ble mye tid brukt for å få tømt lokalene til Sotrøret. Dette krevde mye energi av Arctandrias medlemmer da det var mange motorer og mye deler som vi måtte se over. Vi prøvde å få andre Kystlag og fartøysenter til å overta motorer og reservedels beholdning som Sotrøret var i besittelse av, uten å lykkes i nevneverdig grad. Det nye kyst og kulturmuseet i Tromsø har fått låne noen av motorene fra Sotrøret og to av båtene som vi ikke bruker. Vi sto for transporten. En god del av det som ikke var metall eller motordeler ble kjørt på fyllinga. Metallavfallet og ikke reparerte motorer ble hentet gratis av Senja metall. Alt det som ikke ble dumpet eller solgt, som restaurerte motorer og verktøy, er midlertidig lagret på Stakken i ei brakke vi fikk fra Bo i Nord.
 • På våren mottok vi tømmer til fembøringsnaustet, fikk dette barket og margsprengt i løpet av sommer og tidlig høst. Lagt det til tørk under tak.
 • Stein til ny mur til Stornaustet fikk vi i fra PEAB anlegg.
 • Salarøy ble satt på vannet i april, den var mere lekk en forventet så den ble liggende et ekstra døgn i voren mens den ble tettet.
 • Det var et medlemsmøte på våren der det ble servert måseegg.
 • Sankt Hans ble også feiret på tradisjonelt vis på Stakken. Nytt av året var fortellerstund i Rorbua, med Stina og Katrine.
 • Arctandria deltok på kystens dag i Tromsø sentrum med Salarøy.
 • På høsten var det befaring på åttringnaustet på Hella og noe reparasjon av naustdører ble utført.
 • I forbindelse med «Frivillighet i sentrum» deltok vi med en småbåt/færing.
 • Kveldsstund på Stakken med Kulturbrua Østafor Sol og Vestafor måne. Eventyr for barn.
 • Ingvar Olsen - en minikonsert på kvelden.
 • Oppsett av Salarøy var i oktober.

Styrets årsrapport for 2022

 • Januar
 • Februar
 • Mars
 • April
 • 23. april: Utsett av Salarøy, 40-50 personer møtte opp. Servert settergrøt.
 • 26. april: Per Einar Eilertsen og Bjørn Birkebæk var på befaring på Stornaustet på Stakken.
 • Mai
 • 2. mai: Rydding og tømming av Sotrørets lokaler.
 • 3. mai: Metall og jernskrap fraktet bort fra Sotrørets lokaler.
 • 13. mai: Mottok brakka fra Bo i Nord, hvor vi oppbevarer siste rest av Sotrørets ting.
 • 20. mai: Tømret til Stornaustet kommer til Stakken.
Tømmeret fra Dividalen.  Foto: Per G. Eilertsen

Tømmeret fra Dividalen.  Foto: Per G. Eilertsen

 • 24. mai: Startet med barking av tømmer
 • 31. mai: Fortsatt med å barke og marg sprenge tømmer til Stornaustet.
 • Juni
 • 2. juni: Medlemsmøte med måseegg og reker.
 • 7. mai: Arbeid med tømmer til Stornaustet.
 • 11. juni: Kystens dag, var med Salarøy i sentrum for å vise oss frem.
 • 14. juni: Arbeid med tømmer til Stornaustet.
 • 18. juni: Vår dugnad på Stakken.
 • 21. juni: Arbeid med tømmer til Stornaustet.
 • 23. juni: Sankt Hans feiring på Stakken.
 • 28. juni: Arbeid med tømmer til Stornaustet.
 • Juli
 • August
 • 21. august: Befaring av naustet på Hella.
 • 25. august: Stabling av tømmer for tørking. Konstruksjon av tak over tømmer.
 • 30-31. august: Siste tømming av Sotrørets lokaler.
 • September
 • 10-11. september: Tur til Nipøya med Salarøy
 • 24. september: Frivillighet i sentrum. Deltok med Grindhvalen.
 • 28. september: Kulturkveld på Stakken med Kulturbrua Østafor sol og Vestafor måne.
 • Oktober
 • 1. oktober: Oppsett av Salarøy.
 • November
 • 11-13. november: «Vår dag» Motivasjonssamling for frivillige lag og foreninger, ved Studieforbundet kultur og tradisjon og Husflids forbundet.
 • 17. november: Medlemsmøte på Stakken, servert boknafisk.
 • Desember
 • 3. desember: Adventsgrøt på Stakken.
 • 9. desember: Mottok en last med stein som skal brukes til mur under Stornaustet.

I tillegg har det vært dugnader på onsdager der medlemmene har jobbet med Salarøy og bygningsmassen på Stakken. I perioden da Salarøy var på vannet, har det vært arrangert onsdagsseilinger hver onsdag, utenom i ferieukene.


Årsrapport fra småsløydgruppa

 • Det fortsetter med aktivitet i småsløydgruppa.
 • Sist år har det vært avholdt 1 kurs – med Leif som kurslærer. Også sist sommer var 4 av gruppen på Mjelde og samlet tæger. I tillegg har vi fått bragt sveipematerialer fra Trøndelag, fra innlandet og fra Senja. Gunnar Eldjarn har saget materialene for oss.
 • De faste møtedeltakerne driver i hovedsak med sveiping – med Leif Wallann som læremester. 5 – 6 medlemmer møtes fast på mandagene – og i tillegg er det ofte noen som
 • stikker innom og arbeider med egne prosjekter.
 • Ellers kommer det ofte besøkende innom for å delta i kaffepausen og bidra til hyggelig prat.

Fast møtetidspunkt er mandager kl. 18.00.
Februar 2023
Småsløydgruppa


Årsrapport fra Smedtampan

 • Også dette året har vært noe preget av Corona, men nå er det over. Vi er tilbake til normalen også hos Smedtampan.
 • Det vært gjort noe dugnadsinnsats også i år. Gulvet ble senket innvendig sent i 2021 og vi ser at det hjalp i forhold til mindre fukt på tømmeret på syll-stokkene, men det må nok drenering til også utvendig for at det skal bli helt bra. Det gjenstår litt arbeid innvendig med essebord og litt oppheng og slikt. Røykrøret trenger også forsterkede stag for å holde i stormen.
 • Ellers koser vi oss med det nye utstyret vi fikk anskaffet. Smia er nå mere funksjonell og bedre å arbeide i også med tanke på støv og røyk.
 • Det ser også ut til at «surkingen» om verktøy som forsvinner ut i resten av anlegget, har hjulpet på. Vi får nå tilsynelatende beholde verktøyet i smia. Stålbørstene våre er ikke lenger full av tjære og bunnsmurning når vi skal bruke dem, og hammerne får henge der de skal. Takk til alle medlemmer som tar hensyn.
 • Det er likevel en tendens til at vi får inn saker og ting i smia som vi strengt tatt ikke har bruk for. Vi har nå to brannslukningsapparat, en søppeldunk for brannfarlig avfall, en gassflaske med propan brenner, ei parallell stikke osv. Det er litt mere enn vi trenger og problemet er at smia er trang. Spesielt når vi skal ha kurs eller andre arrangement, så trenger vi den plassen som er der. Vi får ta en debatt med sentrale personer for å se om vi kan få ryddet ut litt.
 • Det er stadig økende interesse for å bruke smia og det er gledelig. Tidlig på året fikk vi gjennomført et kurs i smiing av knivblad. Det var Kvaløysletta husflidslag som var arrangør, men de leide smia på Stakken og jeg var instruktør.
 • Glenn og Børge deltok på landbruksmessa i Balsfjord i sommer og hadde stand der smi med utstyr utlånt fra Nord Troms museum.
 • Undertegnende hadde i september Steinerskolen i Tromsø på besøk i to dager hvor elevene i 10. klasse fikk prøvd seg litt i smia. Arctandria har fått forespørsel om å gjenta arrangementet i år.
 • Vi arrangerte videre et «tangsymposium» i november. Interessen var ikke så stor, men vi var likevel 3 stykker som smidde tang, og da mener vi smi tang og ikke sjøplanter fra havet. Her fikk vi instruktør hjelp fra Hans Erik Olsen fra Birtavarre.
 • Nå i januar 23, har jeg også smidd en dag med en elev fra Hillesøyskolen og en kveld med en ungdom på 13 år som hadde lyst å prøve å smi. Aktiviteten var planlagt tidligere, men måtte utsettes litt.
 • Vi er også klar til å starte et nytt kurs med første kurskveld 26.januar. Kurset er fulltegnet. Her får jeg hjelp av Vidar og Børge for å gjennomføre kurset.
Smeden i arbeid

I år legger vi bort sigden for godt, men legger to smihammere i kryss over ambolten, drysser litt sveisepulver over, og resiterer noen linjer fra «internasjonalen» 

«Som av rovdyr vårt blod er blitt suget,
men endelig slår vi dem ned.-
Og mørket, som så tungt oss knuget,
gir plass for solens lys og fred»

Dette for også i år å sette vår aktivitet i perspektiv i forhold til hva som skjer i resten av verden.

Januar 2023,
Jan-Tore Ovesen


Årsrapport fra Stakken

Natt over Stakken. Foto: Per G Eilertsen

Natt over Stakken   Foto: Per G Eilertsen

 • Det har i 2022 heller ikke vært det store vedlikeholdet på bygninger på Stakken. Ingen fellesdugnad er heller utført, dette skyldes i stor grad «slitasjen» på styret og båtgruppa sin deltakelse i nedleggingen av Sotrøret i Tromsdalen.
 • Planer fra 2021 er ikke utført, som nytt tak og vegger på garasjen og grusing av parkeringsplassen.
 • For 2023 budsjetteres det med nye lys i Stornaustet og et til to lys og stikkontakt i de andre naustene og vi ønsker fortsatt å få gruset parkeringsplassen.
 • Vi må bare innse at styret ikke greier å favne alt så en eller flere ansvarlig for Stakken med bygninger ville vært fint å ha.

For Stakken
Per Grov Eilertsen


Årsrapport fra Båtgruppa

I 2022 har mange av Båtgruppas medlemmer deltatt på stell og vedlikehold av Salarøy, men det er for en stor del de samme som har bidratt med avhending av Sotrøret og fjerning av alt det som var i lokalene på Tomasjord. Og de har også deltatt på arbeidet ifm. Reparasjon av Stornaustet. Vi har siden oppsett i 2018 skiftet nesten alle saum under vannlinja. Og siden Salarøy har stått inne siden den gang var det med stor usikkerhet om båten ville lekke mye eller lite. Ved utsette fikk vi svaret, ganske mye lekkasje, men vi håpet den ville trutne i løpet av noen dager. Det gjorde den ikke så vi tok den tilbake til Stakken og brukte tida mellom to fløer med å skifte 5-6 saum som ikke var blitt skiftet. Det viste seg også at nugla ikke var satt i rett. Den var satt inn fra innsida og da er det ikke lett å få banket den godt inn. Vi har ligget på innsiden av ei flytekai hos Ringjord Elektro i Eidkjosen, og det var en god plass med god le og vi har også fått brukt landstrømmen deres til å holde batteriet fullt ladet siden lensepumpa gikk ofte.

Salarøy i maisnø. Foto: Per Grov Eilertsen

Onsdagsseilinga har til tider vær fulltallig, andre gange var vi knapt seildyktig. Dessverre ser vi ikke noe til de senere når sommeren er over, og det er heller ikke mange av de nye som kommer ofte og det blir ingen kontinuitet i seiloppæringa. Den nye motoren hadde noe «hikke» i begynnelsen av sesongen, noe som skyltes en dårlig kontakt, men den har fin gange og støyer ikke slik som den gamle.

Vi har hatt to lengre turer, en til byen for motor for deltakelse på Kystens dag, her fikk vi dårlig kaiplass og fikk ikke vist oss fra vår beste side. Høstturen til Nipøya foregikk ikke helt uten dramatikk, på vei nordover måtte vi reparer storseildraget, og rett før vi ankom Nipøya og ankringsplass fikk vi motortrøbbel, det var ikke mulig å få start på motoren. Vi gjennomførte likevel landsettingen og hadde en hyggelig kveld. Før vi tok kvelden var vi i kontakt med Redningsselskapet og dagen etter kom de og slepte oss til Tromsø og Eidkjosen. Feilen med motoren ble rettet på garantien.

Oppsettet gikk nokså greit, bortsett fra at vi greide å slite av en del av stråkjøen, og det gav oss ekstra merarbeid før Salarøy var i naustet. Så ny stråkjøl kom høyt på reparasjonslista.

Videre arbeid i 2023 før utsett blir ny stråkjøl, nytt tauverk til rigg og det normale vedlikeholdet. Vi håper at vi kan få tjærebredd og malt den.

For Båtgruppa
Per Grov Eilertsen


Årsrapport fra motorgruppa Sotrøret

Sotrøret fikk oppsigelse fra lokalene i Tromsdalen. Da vi ikke har egnede lokaler bestemte styret at vi ville forsøke å ta vare på de motorene som alt er restaurert og selge/gi eller kaste det som vi ikke har plass til. Styret fikk tak i ei brakke der de ti restaurert motoren og det materiellet vi vil ta være på ble plassert på enden av parkeringsplassen på Stakken. Det meste av det andre som var i Tromsdalen ble solgt og kastet. Siden motorgruppa ikke har medlemmer lenger var det for det meste medlemmer i styret og båtgruppa som gjorde arbeidet. En liten takk til Statsbygg som ikke har fakturert oss for strøm eller husleie de siste 10-12 årene.

For motorgruppa
Per Eilertsen

Noen av motorene fra Sotrøret. Foto : Per Grov Eilertsen


Årsrapport fra tradisjonsmatgruppa

Tradisjonsmatgruppa har dukket opp med ujevne mellomrom og hatt ansvar for tillaging og servering av mølje i februar, rømmegrøt på St. Hansaften og før jul. I desember ble det arrangert flatbrødbaking en ettermiddag på Stakken.

St. Hans feiring på Stakken. Foto Per G. Eilertsen


Årsrapport fra Kulingen 4H

 • Kulingen 4H har hatt medlemsmøter på tirsdag annenhver uke i partallsukene.
 • Det har vært holdt 16 møter.
 • Starta 4H-året med spikking av trenisser. Hadde besøk om noen nye medlemmer. I januar hadde vi prosjektgjennomgang og var ute å laga bål og snølykter. I februar var det prosjektvalg og i mars var det jobbing med prosjektene og utelek. På møtene i april var noen i smia, andre var i båtskottet og spikket. På det første møtet i mai tok vi ut to småbåter. Noen rodde i den ene båten, den andre ble rigget med seil på land, slik at medlemmene fikk være med å rigge. På det andre møtet var vi på seiltur med Salarøy. Det var stor stas og nydelig vær.
 • 18.- 19. mars var det Fylkesårsmøte på Gibostad. To klubbrådgivere deltok.
 • 7. mai var det kafé på Stakken med 38 gjester, markering av 4H-dagen. Besøk av Gaupa 4H fra Senja som overnattet i Rorbua.
 • 14. juni hadde vi sommeravslutning med grilling og utelek.
 • 23. august starta vi opp igjen etter sommeren og da jobbet vi med prosjektene. Første møte i september var det tur til Gammehuken med bål og grilling. Andre møte var det bowling i Bowlinghallen. I oktober var det sluttføring av prosjektene og forberedelser til høstfesten.

Høstfesten var 23. oktober med utstilling av prosjektene. Det var 10 medlemmer som hadde prosjekt og alle fikk godkjent. Vi hadde kafe og loddsalg, 33 deltok på høstfesten inkludert medlemmer. Hilde Ovesen fra 4H-kontoret var høstfestrepresentant.

4H Høstfest med prosjektframvisning. Foto Eilif Pedersen


Innkomne forslag og saker

Ingen innkomne saker er kommet til styret.


Planer for 2023

 • Stornaustprosjektet kommer i gang etter at Salarøy er satt ut
 • Utsett av Salarøy i mai og vi får benytte kaiplass i Eidkjosen.
 • Onsdagsseilinger med Salarøy i sommersesongen
 • Delta med info og rekruttering /promotering av kystlaget på ulike arrangement i regionen
 • Hjelpe til med rekruttering av barn og unge til 4H som hører til Stakken og Arctandrias virke
 • Delta på regionsamling for kystlag på Gibostad
 • Deltakelse på Kystene seminar i april i Tromsø
 • Rekruttere nye medlemmer.
 • Arctandria skal fortsette å utvikle kursvirksomhet som handler om tradisjonshåndverk rundt smiing, stell og vedlikehold av nordlandsbåter, seiling med råseil og gamle mattradisjoner.  Kurs som kan planlegges er: seilkurs og stell av båter, tradisjonsmat, bruk av småbåtene- roing og smiekurs
 • Vi skal arbeide med Stakken i forhold til vedlikehold, båtplass.
 • Vi skal arbeide for å avklare hvordan motorene til Sotrøret bør oppbevares.

Valg

Styret 2022:
Eilif Pedersen, styreleder, ikke på valg

 • Per Grov Eilertsen, kasserer på valg
 • Frode Aspenes styremedlem ikke på valg
 • Bjørn Hegg ikke på valg
 • Glenn Wilson styremedlem på valg
 • Thomas Johansen varamedlem på valg
 • Per Grov Eilertsen er spurt og tar gjenvalg
 • Glenn Wilson er spurt og tar ikke gjenvalg
 • Thomas Johansen er spurt og tar ikke gjenvalg

Valgkomiteens innstilling:
Kenneth Hellevig velges til styremedlem, er spurt og sagt ja
Stine Fagertun velges til vara, er spurt og sagt ja

Valgkomiteen:
Toril Hanson og Amilcare Cassanello