Arctandrias skrifter

Arctandrias skrifter er en publikasjonsserie som har tatt for seg aktuelle tema innen kystkulturen. Det er nå noen år siden forrige nummer har blitt utgitt, men innholdet er fortsatt av verdi for de som skal være interessert i båtliv, historie og tradisjonshåndtverk. Vi har på hjemmesiden publisert et utvalg av artiklene. Resten av skriftene kan bestilles av Tom Kristiansen. Vi tar forbehold om at enkelte av numrene kan være utsolgt.

Oversikt over innhold i tidligere nummer: