AS1: Forord

Forening i Tromsø: for bevaring av nordnorske båttyper, tradisjonelle bruksfartøy og kystmiljø

Publisert opprinnelig i Arctandrias Skrifter #1 (1987)

FORORD

Foreninga "Arctandria" ble stiftet 29.januar 1979 med det formål å fremme bevaringa av tradisjonelle nord-norske båttyper og nordnorsk kystmiljø. Aktiviteten i foreninga har vært økende, og det har etter hvert meldt seg et behov for å få satt ting ned på papiret. På årsmøtet i 1985 ble det så nedsatt en redaksjonskomité og det er med glede vi nå kan presentere dette første nr. av "Arctandrias Skrifter".

En takk rettes til artikkelforfattere, fotografer og illustratører og en særlig takk til foreningas ypperlige tegner Leidulf Olsrud som har laget de flesteillustrasjonene. Arctandria takker også annonsørene for den støtte de har gitt.

"Arctandrias Skrifter" er først og fremst ment som et medlemsblad, men vi håper at også andre vil finne glede og interesse i det stoffet som her blir presentert.

Rob Barrett, Per Posti