AS1: Naustområdet “Stakken” på Kvaløysletta

Naustområdet "Stakken" på Kvaløysletta

Publisert opprinnelig i Arctandrias Skrifter #1 (1987)

Skribent: John Zakariassen

I 1982 tok styret i "Arctandria" et initiativ for å skaffe foreninga et eget "sted å være". Vi var ute etter en plass hvor vi kunne bygge naust og oppbevare båter, og samtidig ha et samlingssted og et utgangspunkt for båtturer. Vi prøvde En grunneier på Kvaløy2,5 km sør for bruhodet. ut til å passe bra for vårt formål. OSS med en avisannonse, og fikk svar. sletta hadde ei strandtomt, Tomta 5 mål, vi fikk så en avtale med grunneieren om at vi skulle få kjøpe tomta ca. var på ca. og så dersom vi klarte å få godkjenning fra myndighetene for fradeling og bygging.

I styret ble det diskutert hvordan foreninga skulle gå fram for å få satt opp flest mulig naust snarest mulig - og billigst mulig! stil. de som ønsket naustplass, "Arctandria"s økonomi tillot ikke byggearbeider i stor Det ble enighet om at det mest praktiske ville være å la selv få bygge og eie hvert enkelt naust mens foreninga fortsatt eide grunnen.

Etter å ha etterlyst interesserte naustbyggere på flere medlemsmøter (det var ikke mange interesserte til å begynne med), klarte styret å mobilisere så mange naustbyggere som tomta ga plass til, dvs. åtte private naust pluss et stort foreningsnaust. (Dessuten ble det avsatt plass til oppsetting og utsetting av båter utenom naustene.)

Arnfinn Sivertsen og John Zakariassen ble valgt til å ta seg av gjennomføringa av "naust-saken" sammen med Odd Steinsvik som laget bebyggelses- og reguleringsplan for området. Vi begynte å søke i januar -83. Til tross for at søknaden fikk positiv behandling i alle instanser, så tok det faktisk 2 år før vi fikk fradelt og overdratt eiendommen til "Arctandria". Men våren -85 ble nausttomtene gravd ut og parkeringsplass og avkjøring opparbeidet av Dagfinn Hauglann. De ivrigste startet byggingen sist sommer, og to naust er faktisk så ferdige at båtene er satt inn.

Walter Pedersen har bygget åttringsnaust, og i det står hans egen nybygde åttring sammen med Per Postis gamle åttring fra Kveøya. Og i Bjørn Johansens naust står en 24-roms nordlandsbåt som tilhører Tromsø Museum, og som "Arctandria" disponerer. Mellom disse to holder Dafinn Hauglann på med å gjenoppbygge et gammelt tømmer/skjelternaust, og til sommeren står nok også det ferdig.

En egen byggekomité skal ta seg av oppføring av foreningsnaust og foreningshus, og i løpet av to-tre år vil hele området være ferdig utbygd. Det vil bli et kjempefint samlingssted for alle "Arctandria'"s medlemmer og vil forhåpentligvis bidra til å styrke miljøet i foreninga.