AS2: Aktuelle bøker

Aktuelle bøker

Publisert opprinnelig i Arctandrias Skrifter #2 (1988)

Skribent: Rob Barrett

I denne spalten vil jeg presentere bøker som nylig er kommet på markedet og som jeg tror kan være av interesse for leserne av Arctandrias Skrifter. Rekkefølgen er helt tilfeldig, og valget er mitt eget. Jeg tar gjerne imot tips om bøker jeg har glemt. De vil sikkert være like aktuelle neste år når Arctandrias Skrifter nr. 3 går i trykken.

Lofotbilder 1. Vågan 1867-1910, av Svein Smaaskjær i samarbeid med Vågan Historielag. Forlag, Arctandria (ingen sammenheng forøvrig med Arctandria - Tromsø Kystlag!). 1987. Kr. 296,

En praktfull presentasjon av de tidligste fotografiene fra Vågan i tiden 1867 til ca. 1910. Bilder av høy kvalitet fra Lofothav, mennesker og miljø, med fyldig tekst om bildene og bygdas nære historie. Jeg ser frem til Lofotbilder 2!

Vestlandsbåtar. Fra oselver til Sunnmørsåttring, av Øystein Færøyvik. Grøndahl. Bind V i forlagets serie Norske Båtar. 1987. Kr. 268,-.

Boka er laget på grunnlag av faren, Bernhard Færøyviks granskningsarbeid om bygdebåter før motoralderen. Mange fotografier og tegninger, først og fremst av båter, men også av rigg seil, utstyr, naust, osv.

Norges Fyr. Bind 1. Fra svenskegrensen til Stad. Bind 2. Fra Stad til Grense-Jakobselv. Tekst - Birger Bjørkhaug, Illustrasjoner - Sven Poulsson. Grøndahl. 1986,1987. En detaljert beskrivelse skrevet av en tidligere fyrdirektør av alle fyrstasjonene innen Fyrvesenets virksomhet. Hver stasjon får en kort historikk og beskrivelse av bygningene og innredningene med fotografier eller tegninger av stajonen, samt situasjonsplan i målestokk 1:1000. Bd. 2 er mest aktuelt for Nord Norge, men prisen, kr. 348,-, vil kanskje begrense kjøpet kun til de spesielt interesserte.

Båtane i Nord, av Helge Sunde (fotografiene) og Gunnar Grytås (tekst). Det Norske Samlaget. 1987.

En skildring av de ulike båttypene ("lokalene", fergene, hurtigruten), båtkulturen, folk og folkeliv på båtene og kaiene i Norges tre nordligste fylker. Mange artige fotografier tatt i perioden 1975-1987. Kun kr.198.Gammeldampen av Per Eliassen. Polar Press, Tromsø. 1987. Kr. 210,-.

En historie om gammeldampen - om hver enkelt av lokalbåtene i Troms, mannskapene og livet ombord, fra 1860årene frem til de siste lokalene i slutten av 1950årene. Rikt illustrert med historiske bilder fra hele fylket.

Min øy å havet av Kjell Fjørtoft. Gyldendal. 1987. Kr. 178,-. En poetisk skildring av fugle- og dyrelivet, sagn og folkeliv på Hekkingen, ytterst i Malangen. Mange interessante beskrivelser fra øya da den var et levende fiskevær under Pomorhandelen og frem til i dag. Havfugl av Halgeir B. Skjelstad. Grøndahl. 1987. Kr. 248,-. Litt utenom kystkulturen kanskje, men hvem kan tenke seg norskekysten uten sjøfugl? Boka gir en grundig innføring i sjøfuglenes økologi og er rikt illustrert med forfatterens egne bilder.

Aschehougs Store Fiskebok av Per Pethon. Illustrert av Bente Olesen Nyström. 1985. Kr. 198,-.

For de som er i tvil om hva de har fått på kroken vil boka gi svaret. Den er den første fargeillustrert fiskebok hvor alle artene i norske og tilstøtende områder er beskrevet, både utseende og økologi og med utbredelseskart.

Classic Boat. Det britiske svar til "Wooden Boat". Et blad om tradisjonelle båter (både seil og motor), byggeteknikk, osv. i Europa, men med et veldig moderne preg. Nærmest et båteierens svar til "Nye Bonytt"! Utgis 6 ganger i året. Kan bestilles fra Benn Consumer Publications Ltd., Schweppes House, Grosvener Road, St. Albans, Herts AL1 3BR, England. Ca. kr. 175,- pr. år.

Vindatlas for Nordsjøen og Norskehavet av Jan Aske Børresen. Universitetsforlag/Det norske meteorologisk institutt. 1987. En kartlegging av vindforholdene i norske farvann på grunnlag av over 27 års innsamling av værdata. Kartene viser middelverdier av vindretning og -styrke i 150x150 km ruter hver måned i Nordsjøen og norskehavet, samt i Atlanteren vest til ca. 30%. Atlasen er spesielt beregnet for oljevirksomheten og skipsfart, slik at kartene er kun av akademisk interesse for fjordseilere. Derimot er del 2, som omhandler vindklimaet, varighet av stille og storm, polar lavtrykk, og vindens virkning på bølgene meget instruktiv.