AS2: Knuter – Seilstikka og priarstikk

Knuter

Publisert opprinnelig i Arctandrias Skrifter #2 (1988)

Skribent: Gunnar Eldjarn

Å gjøre fast halsen på seilstikka

Halsen er den viktigste delen av råseilet. De fleste kreftene kommmer inn i framkant av seilet mens det er gjort fast på stikka. Det betyr at det er svært viktig at vi ha kontrol over denne delen av seilet. Når vi skal krysse eller seile med vind inn forfra, gjøres halsen fast til seilstikka. Gamle folk understreker først og fremst viktigheten av at halsen kommer helt ned til ripa. Den skal ikke henge laus så mye som en tomme over skvettripa. Hvis den gjør det, før halsen anledning til å bevege seg fritt som kan få alvorlige følger.

Når vi gjør halsen fast, skal vi først legge skautet om stikka fra oversida og framsida. Skautet skal altså gå over og på forsida av stikka på utsida av båten. Det skal ikke gå under på baksida og opp. På denne måten sikrer vi oss ytterligere mot at halsen går laus. Deretter belegger vi skautet i åttetall innvendig og utvendig. Det hele avsluttes: med et enkelt halvstikk innvendig. Hvis det er nødvendig å sette klør, trer vi tampen som kommer opp fra utsida, opp i ei klo i telna, legger det rundt stikka utvendig og haler seilet ned.

Av og til kan det blåse mye når vi tar laust. Hvis det blåser så mye at vi lurer på om vi må ta ei klo eller ikke, kan det være aktuelt å "legge lerreftet om stekka". Da legger vi halsen på seilet helt ned til stikka, slik at halsstikket nærmest blir lagt rundt jernet. Dette er en måte å minske seilføring på uten å egentlig ta ei klo. Da har vi mulighet til å seile med maksimal seilføring og holde maksimal fart og høyde uten å ta kloa. Dette betyr mye for farta og sikkerheten ombord.

Priarstikk

Priarstikket er rett og slett et dobbelt halvstikk med slipp. Priaren brukes litt forskjellig. På mindre båter har den mindre betydning, men kan være god å ha for å flate ut seilet på bidevind når det blåser godt. Eldre folk forteller at priaren vanligvis ble brukt til å heise opp nedkanten av seilet når de seilte unna vinden. Da var det lettere for høvedsmannen å se forover. Det var ikke så nødvendig å ha halskaren på utkikk bestandig.

På større båter er priaren god å ha i unnaseiling i mye vind. Ved å stramme den godt unngår vi at seilet vil slenge fra side til side. Båten blir lettere å styre. På kryss kan vi flate seilet ut slik at det ikke blir altfor stor sekk i det. Da vil ikke båten krenge så mye. På storbåter med ekstra breie seil, kan priaren ta en del av presset fra skautet, slik at det blir lettere å hale det hjem.