AS3: Aktuelle bøker

Aktuelle bøker

Publisert opprinnelig i Arctandrias Skrifter #3 (1989)

Skribent: Rob Barrett

Som i forrige nr. av Arctandrias Skrifter vil jeg her presentere noen bøker som jeg synes er vel verdt å kjøpe. Rekkefølgen er tilfeldig, men det er allikevel vanskelig ikke å gi årets absolutt største utgivelse førstplassen, nemlig:

  • ”Nordlandsbåten og Åfjordsbåten•, av Gunnar Eldjarn og Jon Godal.
    A. Kjellands Forlag A/S. Bind 1 og 3. 1988. Kr. 300,- hver.

Disse to bøker er de første av et fire binds verk. Bind 1 - "Båten i bruk" beskriver det tidligere kulturmiljøet langs kysten, norsk båt-tradisjon, og hvordan båtene ble brukt, seglet og vedlikeholdt. Bind 3 - "Åfjordsbåten" tar for seg bygging, oppmåling og rigging av Åfjordsbåten. Hvis du er i den minste tvil om detaljer i din (Nordlands)båt, så kan jeg garantere at du vil finne svaret enten i disse to bøkene eller i bind 2 "Nordlansbåten" og bind 4 "System og oversyn" som blir utgitt senere i 1989 - så detaljerte er de. Aldri vil noen klare å samle og formidle så mye verdifull og interessant fagkunnskap om disse båttypene som Eldjarn og Godal har gjort - det er rett og slett for sent. De som virkelig "kunne" disse båttypene hører til de forrige generasjoner, og de er borte nesten alle sammen. Disse bøkene har berget de siste restene.

  • ”Skinbåde i Grønland - i gamle dage•, av H.C. Petersen og Hans Ebbesen. Utgitt av Artisk Institut, L.E. Bruunsvej 10, DK-2920 Charlottenlund, Danmark. 1987. D.Kr. 150,- + porto.

Et kulturhistorisk billedverk av Inuitenes kayaker og "konebåder" (ca. 30 ft) basert på Arktisk Institutets fotosamlinger, de fleste fra ca. 1890 - 1930. Bildene dokumenterer det som for oss er en meget utradisjonell byggemåte - selskinn sydd på treramme - og hvordan disse fascinerende båtene ble brukt i hverdagen. De nærmere 70 bildene er meget illustrerende, og teksten er tredelt, på grønlansk, dansk og engelsk - en utmerket gave, både til deg selv og andre båtinteresserte.

  • ”Mens Bønderne seilte og Jægterne for" - Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500 - 1730•, av Arnved Nedkvitne. Universitetsfor­laget. 1988. Kr. 335,-.

Boka er et resultat av et toårig forskningsstipend ved Historisk Institutt, Univ. i Bergen, og gir en meget detaljert beskrivelse av fiskerbondeøkonomien langs kysten fra Rogaland og nordover. Over 750 tettskrevn sider, basert på utallige skriftlige kilder tar for seg fiskeriene i de forskjellige landsdelene, fiskehandelen mellom landsdelene, menneskets levekår og jordbruksutviklingen. En meget interessant avhandling om hvordan folk "hadde det" i kystnorge for opp til 500 år siden. Dessverre har for mange detaljer gjort boka lang og tungt å lese. Den er i paper­back og ikke illustrert, og jeg er redd for at prisen vil begrense kjøpet kun til de spesielt interesserte. Synd, fordi alle som bor langs kysten burde få kjennskap til denne delen av Norges kulturhistorie.

  • ”Nessekongene - De store handelsdynastiene i Nord-Norge•, av Nils Magne Knutsen (red.). Gyldendal. 1988. Kr. 380,-.

Mens Nedkvitnes avhandling (se ovenfor) var tungt å lese, er denne boka det helt motsatte. Boka beskriver hvordan livet artet seg, ikke bare for de store handelsmennene, væreierne og gjestiverne, men også for grasrotfamiliene langs kysten i årene etter ca. 1750 og nesten frem til dette århundre. Kapitlene er skrevet av forskjellige forfattere og beskriver hvordan handelsstedene vokste fram og hva slags innflytelse de, og nessekongene hadde i landsdelens utvikling. Boka er rikt illustrert med farge og svart-hvit bilder, kart og tegninger, og bør være obligatorisk lesing for alle som bor i Nord-Norge.

  • ”Ottar 2.88 - Haneskjell, fiskerinæringas nye "kjendis"•,”• og”
  • Ottar 1.89 - Barentshavet•,redigert av H. Wold og A. Nilssen, utgitt av Tromsø Museum. Hhv. kr. 25,- og 30,-.

To nye hefter av Tromsø Museums populærvitenskapelige tidsskrift som beskriver naturgrunnlaget i havet, og to aspekter av fiskerinæringen i Nord-Norge som har vært, og fremdeles er, av betydning i landsdelens kystkultur. "Skjell-Ottaren" belyser hvordan skjell har blitt utnyttet fra forhistorisk tid frem til idag, og hva slags forhåpn­inger man har i fremtiden. Heftet om Barentshavet tar for seg dagens økologiske "krise" og hvordan den har påvirket fiskeriene. Begge hefter gir til ettertanke hvor sårbar havet virkelig er ovenfor menneskets aktivitet, og hvor viktig det er at vi forvalter dets ressursene på en mer skånsom måte enn tilfellet er i dag.