AS3: Feste for påhengsmotor

Feste for påhengsmotor

Publisert opprinnelig i Arctandrias Skrifter #3 (1989)

Skribent: John Zakariassen

I Arctandrias Skrifter Nr. 2, beskrev Bjørn Skauge byggingen av en motorkasse som lett kunne fjernes fra en åpen båt, på folke­munne kalt "Skaugekasse". Her presenteres en alternativ måte å gjøre det på.

Denne varianten av motorfeste har den fordelen at motoren kan stå fastmontert hele tida. Når motoren ikke skal brukes, løfter man den bare rett opp, og den løse delen av motorfestet følger med motoren. Det eneste man trenger å gjøre, er å ta ut en eventuell låsebolt. Det er imidlertid ikke absolutt nødvendig med låsebolt, fordi rotasjonen som skyldes motorkraften, vil sørge for at den T-formede delen vil låse seg i sporet den står i.

Utformingen av et slikt feste kan gjøres på flere måter. Her er vist et feste jeg fikk laget til en tre-roms båt etter å ha "spionert" på et par andre Nordlandsbåter. Delene ble sveiset sammen av 10 mm sjøvannsbestandig aluminium. Mellom aluminiumskassen og ripbordet ble det laget et foringsstykke i tre, og på steget i den T-formede utstikkeren ble det boltet et trestykke på hver side. Vannfast kryssfiner er et bra alternativ.

Det er vanskelig å oppgi noen mål, fordi alt må tilpasses båten og påhengsmotoren, og er avhengig av hvor på båten man plasserer festet. På det festet som her er vist, er "kassen" ca. 30 cm lang, og T-en stikker ca. 30 cm ut fra ripa. Bredden på platene er 10 cm.

Sjøvannsbestandig aluminium er dyrt å kjøpe, så det kan være lurt å undersøke på et skipsverft om man kan få noen platerester. Sveisingen av aluminium kan man få gjort hos en smed, blikkenslager eller på et skipsverft.