AS3: Sjarken

Sjarken

Publisert opprinnelig i Arctandrias Skrifter #3 (1989)

(Denne lille epistel har vi fått tilsendt fra Nordland kystalg, ved R.M. Jørgensen.)

"Det var en glede å lese Jarle Bjørklunds vurdering av opprinnelsen til ordet sjark i Arctandrias Skrifter nr. 2 som vel nå, takket være NRK's fiskerimeldinger - er på god veg til å få riksnorsk status. Gledelig for meg - fordi det stemmer så helt med mine egen oppfatning:

Noen av Arctandrias folk vil kjenne navnet til en hyggelig dame i Tromsø, Emilie Sebulonsen. Hun var min gode og kloke hybelvert­inne en gang for lenge siden. Hun hadde så mangt å fortelle. Hennes familie hadde relasjoner til gamle Helgøy, hvor det som kjent alltid på sommertid lå russeskuter. Det ble henne fortalt at den første motorbåten i Helgøy (visstnok en motoråttring) ble brukt til jordmorskyss.

Når russerne så denne båten i fart pekte de ivrige og sa “akus­jarka".

œMen russerne kom ikke til Helgøy etter 1917, og ingen visste etterpå om de hadde ment "båt med motor" eller "der er jordmora på farta".

Ordet ble - som Bjørklund etter min mening helt riktig antar - tatt i bruk som sjargong og forkortet (man hadde ikke noe høvelig norsk ord for framtoningen).

På fisketur fra Tromsø en gang hvor Hans Jakob Ustvedt var med, kom vi inn på fenomenet sjark. Ustvedt, som jo var en lærd mann, erklærte straks at fru Sebulonsens beretning ville han tru på! "Det er nettopp slik ord blir til, og ikke logisk, som varianten shark". Man vil ellers tru at ordet egentlig hadde fransk opprinnelse, for i tsartiden henta russerne mange nye ord fra Paris.

Noen år etter var jeg på Ålandsøyene og kom i samtale med ei dame som var vokst opp i Turku, hvor det på den tida var mange som berhersket russisk. Jeg spurte om det russisk ordet for jordmor.
“Akusjoska”, sa hun, men det er visstnok flere uttalevarianter. Hun mente å kunne bekrefte at ordet opprinnelig kom fra fransk.

Når vi nå igjen forhåpentligvis kan utvikle samtaler med våre naboer i øst, må forskerne kunne slå fast en gang for alle, denne artige sammenheng mellom sjark og jordmor".

Redaksjonen sier mange takk for dette hyggelig brev!