Innhold Arctandrias Skrifter nr 1 (1987) til nr 6 (1992)

Nr. 1 (1987) Side
Walter Pedersen Kursvirksomhet i regi av Arctandria 3
John Zakariassen Naustområdet "Stakken" på Kvaløysletta 11
Gunnar Eldjarn Setting av båt 15
Gunnar Eldjarn Knuter 18
Bjørn Skauge Prolog til mannskapsfest for nordlands--å-ttring "Rival" til minne om Vestfjord-seilasen 1985 21
Leidulf Olsrud Veteranen 26
Fredrik Brodersen Litt om seilduk og seil 32
Jon Godal Barking av seil 40
Cornelius Moe Fembøringen - in memoriam 49
Foreningssaker: - Årsmelding for 1985/86 50
- Regnskap for 1985/86 54

Nr. 2 (1988):
John Zakariassen Nytt fra Stakken 3
Helge N. Nilssen Stell av nordlandsbåtens skrog og rigg 6
Knut Helskog Helleristningsbåter fra steinalderen 14
Jarle Bjørklund Sjarken 17
Leidulf Olsrud Smålineagn 22
Thor Robertsen Seifiske på Varangerfjord 31
Per Posti Verdens minste postbåt 41
Leidulf Olsrud Reksterbomma 44
John Zakariassen Bortfarpulten 47
Bjørn Skauge "Skaugekasse" - motorfeste for åpne trebåter 49
Gunnar Eldjarn Knuter 52
Rob Barrett Aktuelle bøker 54
Foreningssaker: - Årsberetning for 1986/87 56
- Regnskap for 1986/87 59
- Vedtekter for Arctandria Tromsø Kystlag 60
- Årsberetning for 1987/88 62
- Regnskap for 1987/88 64
- Bilder fra Arctandrias aktiviteter 69

Nr. 3 (1989):
Margrethe Høegh Tjærebrenning i Nord-Norge 3
Walter Pedersen Arctandria 10 år 7
R.M. Jørgensen Sjarken 11
Ellen Kjellmo Båtrye - en nordnorsk vevtradisjon 12
Rob Barrett Aktuelle bøker 24
Oskar Johansen Om Kveøy - folkets bruk av åttringer til transport 26
John Zakariassen Pumpe for nordlandsbåt 32
Carl Bertheussen En rekordseilas 34
Asbjørn Olsrud Smålinefiske i 50-åra 38
Margrethe Høegh Om tjære i Nord-Norge 46
Leidulf Olsrud Fire i England, ved en av dem 50
John Zakariassen Feste for påhengsmotor 59
Liisa Koivulehto 1979-1989, Arctandria 10 år 61
Leidulf Olsrud Storåret 1988 - intervju med han Mons 64
Foreningssaker: - Årsberetning for 1988/89 72
- Regnskap for 1988/89 76

Nr. 4 (1990):
Jon Godal Typegalleriet blant norske båter 7
Jon Godal Materialer til master, rå og årer 16
Gunnar Eldjarn Måleregler for rigg og seil på Nordlandsbåten 26
Jon Godal Målereglar for segl og rigg på Åfjordsbåten 37
Gunnar Eldjarn Vurdering av forholdet i materialvalg mellom skrog og rigg 50
Jon Godal Språkbruk om segl: Tradisjonsborne reglar for utforming 55
Erik Rudstrøm Seilteoretiske betraktninger i moderne regattateknikk 63
Ole Magnus og Hanne La Boube Tau 71
Erik Rudstrøm Hjemkomstekspedisjonen 79
Hanne La Boube og Ole Magnus Dyrking av hamp 86
Rob Barrett Glimt fra seminaret 90

Nr. 5 (1990):
Solrunn Pedersen, Gunnar Eldjarn og Walter M. Pedersen Treroringen fra Vikran 3
Birger Hole Tømmerhogst på Fosshøgda 10
John Zakariassen Situasjonsrapport fra Stakken 12
Leidulf Olsrud, Solrunn Pedersen,
Rob Barrett og John Zakariassen Aktuelle bøker 14
Hans Martin Iversen Hjelp, vi har kjøpt oss Nordlandsbåt 18
Mads Le Maire Fra Sydvaranger (et utdrag) 23
Leidulf Olsrud Sægelsaumara 27
John Zakariassen Fender av gammelt tauverk 29
Leidulf Olsrud Homo Arctandria 30
Judith Jakobsen Lofot- eller bortfarlefse 35
Solrunn Pedersen Sjyvotter - en "vitenskap" i hverdagen 37
Ivar Toften Stormdagen 25. januar 1893 41
Leidulf Olsrud "Trana e der!" sa han Peder Auning 48
Åsa Elstad "Den sedvanlige nationaldragt for fiskende nordlændinger" 54
Leserdebatt: Terje Killie "Redningsvest berger liv" 58
Jon Godal "Redningsvest eller ?" 58
Foreningssaker: - Oversikt over båter i Arctandria 60
- Årsberetning for Arctandria - Tromsø Kystlag 1989 64
- Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1989 (1. mars-31. des) 68

Nr. 6 (1992):
Leidulf Olsrud Den store kapproinga 3
Rob Barrett Fembøringen "Salarøy" 6
Asbjørn Olsrud Fiske og overtru 14
Mons Den 2den Nordlandske Regatta 17
Gunnar Eldjarn Om ausekar 21
Rob Barrett Miljøpris til Arctandria 28
Rob Barrett Rapport fra Fiskeriudstillingen 1883 i London 29
Leidulf Olsrud Skinntrøya i Grytøy Bygdetun 32
John Zakariassen Vern mot rust 36
John Zakariassenog
Leidulf Olsrud Aktuelle bøker 38
Leidulf Olsrud Fembøringsnaust 40
Foreningssaker: - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1990 60
- Årsregnskap for Arctandria 1990 (1. jan-31. des) 64