Innhold Arctandrias Skrifter nr 11 (2003)

Nr. 11 (2003):
1 Forord 2
Artikler:
2 Pål Christensen. Fra tørrfiskhjell til oppdrettsmerd 3
3 Leidulf Olsrud Skjelterskjå 11
4 Marit Anne Hauan Kveita som mangetydig symbol i fiskermiljø 14
5 Helge Karlsen Vi hadde linebruket stående i Spennbanken 21
6 James Hoffman Den store søe-orm eller hav-slange under Norges kyster er ingen digt 25
7 Arne Hole Jeppe, langslag, langbolt eller vippe pinne 28
8 Solveig Ovanger Baby islender 32
9 Eirik J. Torbergsen DECCA navigasjonssystem - slutt på en epoke 34
10 Anders Øgsnes "Hildringstimen" - milleniumets første nordlandsfembøring 39
11 Kristian Søberg Fars fembøring "Neptun" 44
12 Einar Widding En dag i "Ol' Petter"s liv 46
13 Håvard Dahl Bratrein Kirkestuer i Nord-Norge 48
14 Leidulf Olsrud Skikk og uskikk i fjæra 50
15 Åse Sørgård Postskyssen 2000 55
16 Helge Karlsen Emanuel Olsen fra Nord-Fugløya 57
17 Ukjent forfatter Om redningsskjøyten "Colin Archer"s stordåd den 20. mai 1894 66
18 John Zakariassen Tre-roring fra Vasstrand 69
19 Foreningssaker: - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1999, 2000 og 2001 70
- Resultatregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1999, 2000 og 2001 81
- Årsmelding for Stiftelsen Salarøy 1999, 2000 og 2001 82