Innhold Arctandrias Skrifter nr 7 (1993) – nr 10 (1999)

Nr. 7 (1993): Side
1 Helge Karlsen Barndomsminner og nordlandsbåten 3
2 Leidulf Olsrud Grindnaustet 9
3 Leidulf Olsrud Tarebrenning 16
4 Leidulf Olsrud Skinnbroka i Grytøy Bygdetun 23
5 Jon Godal Morsmålet, det er fedrelandet mitt 27
6 Leidulf Olsrud Endelig løktes det 34
7 Trond Wold Ro for varmen og for livet! 36
8 Per Posti Lofotens maler Gunnar Berg - et hundreårsminne 41
9 Rob Barrett Mål og vekt - gammelt og nytt 46
10 Helge Karlsen Til Salarøy 48
11 Anders Bjørgan Lofotdrifta frå Trøndelag, ei hundreårs saga - et utdrag 49
12 Foreningssaker: - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1991 56
13 - Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1991 60
14 - Årsmelding for Arctandria - Troms Kystlag 1992 61
15 - Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1992 64
16 - Årsmelding og regnskap for Stiftelsen Salarøy 1992 65

Nr. 8 (1995):
1 Arnold Evensen På Lofoten med lossement! 3
2 Leidulf Olsrud "Kæm har lært dejn der tosken å ro?" 6
3 Arne Sørensen En havets tragedie 8
4 Helge Karlsen På vandring langs fjærekanten 10
5 Leidulf Olsrud Visa om linefiskeriet i Lofoten 13
6 Leidulf Olsrud Gangspell 26
7 M.J. Burns "Lappiske fiskere vender hjem fra Lofoten" 28
8 Helge Karlsen Orkan over Nordkappbanken 29
9 Walter Pedersen Jubileumsregattaen i Tromsø: 1894-1994 32
10 Kystens Landsstevne på Sommarøy, 1994:
11 Arne Hole Rapport fra Kyststevnet, Sommarøy 1994 36
12 Bente Johansen Tanker fra en distre, men entusiastisk stevnekontormedarbeider 46
13 Gunnar Eldjarn Kappseilingen og kapproingen under landsstevnet. 48
14 Rita Iversen og Helge Nilssen Rapport fra kystleiren på landsstevnet 51
15 Arne Hole Erik Bye og "gamlingan" 54
16 Rapport fra Kyststevneseminaret:
17 Pål Christensen Framveksten av fiskeværet Sommarøy, 1900-1940 56
18 Eva Munk-Madsen Kvinners roller i et aktivt fiskevær 62
19 Jon Bojer Godal Fiskeværet sin plass i kystkulturen 67
20 Foreningssaker: - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1993 74
21 - Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1993 80
22 - Årsmelding for Stiftelsen Salarøy 1993 84
23 - Regnskap for Stiftelsen Salarøy 1993 85
24 - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1994 86
25 - Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1994 87
25 - Årsmelding for Stiftelsen Salarøy 1994 90
27 - Regnskap for Stiftelsen Salarøy 1994 92
28 - Nye vedtekter for Arctandria - Tromsø Kystlag 93
29 - Oversikt over båteiere og båter i foreningen 95

Nr. 9 (1997):
1 Jens Indreberg Under nordlysets flammer. Et minne fra en lofotferd i seilbåtenes tid 3
2 Eystein Markusson En segltur fra Tromsø tel Henningsvær 6
3 Gro Rundfloen, Berit Nordtug og Åse Sørgård Skårunger på lofotfiske 9
4 Arne Terje Sæther Med Salarøy til Færøyene 13
5 Gunnar Eldjarn & Bente Johansen Samseiling i Vestfjord 20
6 Niall Armstrong Drauen si innseiling te Kjerringøy 21
7 Ingrid Sommerseth Eventyret i Lofoten 22
8 Gunnar Eldjarn Spor i en båt. Drauen - en fembøring forteller 23
9 Hans Elverland Infeksjonssykdommer overført med skip til isolerte samfunn 28
10 Arne Hole På torvhaugen 31
11 Helge Karlsen Han Arthur Karlsen 37
12 Leidulf Olsrud Søkkenot 40
13 Håvard Dahl Bratrein Ver og vind 44
14 Foreningssaker: - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1995 57
15 - Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1995 59
16 - Årsmelding for Stiftelsen Salarøy 1995 61
17 - Årsregnskap for Stiftelsen Salarøy 1995 63
18 - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1996 64
19 - Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1996 66
20 - Årsmelding for Stiftelsen Salarøy 1996 68
21 - Årsregnskap for Stiftelsen Salarøy 1996 69

Nr. 10 (1999): Arctandria - 20 år, 1979-1999
1 Leidulf Olsrud "Skål Arctandria" 3
2 Arne Hole En kort tilbakeblikk på 20 år 6
3 Bente Johansen & Gunnar Eldjarn Med "Merkur" til Harstad i 1979 13
4 Helge Kristiansen Åttringen "Håløygen" 17
5 Leidulf Olsrud Håløgsang 23
6 Wenche Pedersen Kystkvinen i et nøtteskall 25
7 Åsa Elstad Lofotkista 27
8 Helge Karlsen Minner fra ei tid som er forbi 33
9 Hans H. Elverland Et båtregnskap 37
10 Rob Barrett Hundedagene 40
11 Leidulf Olsrud Steinvor og grindvor 42
12 Helge Karlsen Erindringer 1929-1938. Distriktslegen, doktorbåten og dens mannskap 46
13 Hans H. Elverland Auvær og fisket på Auværhavet 51
14 Gunnar Eldjarn Fra åttring til sjark. Båtbygging og båttradisjoner gjennom 250 år 54
15 Rob Barrett Beauforts vindstyrkeskala. Fra fregattenes seilføring til meter per sekund 67
16 Åse Sørgård & Leidulf Olsrud 4-H-dag ved Kvitnes-gården, 14.05.98 71
17 Per Posti Ny bok om nordlandsbåten - en omtale 72
18 Foreningssaker: - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1997 74
19 - Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1997 76
20 - Årsmelding for Stiftelsen Salarøy 1997 77
21 - Årsregnskap for Stiftelsen Salarøy 1997 79
22 - Årsmelding for Arctandria - Tromsø Kystlag 1998 80
23 - Årsregnskap for Arctandria - Tromsø Kystlag 1998 83
24 - Årsmelding for Stiftelsen Salarøy 1998 84
25 - Årsregnskap for Stiftelsen Salarøy 1998 85
26 - Styremedlemmer i Arctandria 1979-1999 86