Artikler

Langs den vidstrakte kysten har vårt folk gjennom generasjoner båret på omfattende kunnskap om livet på og ved sjøen. Med det moderne liv har mye av kunnskapen blitt begrenset til bøker og reservert entusiastene. En av våre visjoner for disse hjemmesidene er å gjøre denne kunnskapen lettere tilgjengelig. Her har vi samlet en omfattende liste av artikler som berører kystlagenes virksomhet. De fleste er publisert av Arctandria. Er artikler hentet fra andre steder blir dette uthevet. Artiklene fra Tromsø Museums tidsskriftt Ottar(link) er publisert med tillatelse.

Om bruk og vedlikehold av nordlandsbåter:
Bygningstekniske artikler:
Om båter:
Historiske artikler:

Har du en artikkel du ønsker å få publisert på hjemmesidene våre? Ta gjerne kontakt med redaksjonen.

Ikke glem å se på det omfattende arkivet av artikler fra Arctandrias skrifter