Categories
Nyheter

Restaurering av Stornaustet

Til medlemmer av Arctandria Tromsø kystlag:

Arctandria Tromsø kystlag har satt i gang et prosjekt med å restaurere stornaustet på Stakken. Informasjon om prosjektet er vedlagt.

Det er behov for frivillige til følgende oppgaver:

  • Barking av tømmer
  • Margesprenging av tømmer
  • Løfting av Naustet
  • Lage ny grunnmur
  • Lafting av nytt tømmer
  • Tilbereding av mat til dugnadsgjenget
  • Dokumentering av prosjektet, foto og tekst

Ved interesse ta kontakt med styret i Arctandria.

Med hilsen,
Eilif Pedersen
Leder Arctandria Tromsø Kystlag
Tlf  99150364