Categories
Kurs Nyheter Prosjekter fra smia Smedgruppa

Smikurset i gang

Da er smikurset i gang. Etter første kurskveld med teoretisk gjennomgang så er vi nå kommet igang med de praktiske øvelsene. Først oppgave var å smi ei ildrake av 10x10 mm firkant :