Stakken

"Stakken" - 3,2 dekar, ble kjøpt i 19** og regulert til naustområde for Arctandria Tromsø Kystlag. Forutsetninga var at det skulle leies ut nausttomter til foreningsmedlemmer og bygges naust med tradisjonell byggemåte - innforstått at naustene skulle huse tradisjonelle båter. Her finner du oss.


Tegning: Leidulf Olsrud

Bygningene på tegninga er:
1. Fembøringsnaust

2. Båtskottet, stavlinehus, opprinnelig satt opp ved Tromsø Museum da fembøringskopien "Drauen" skulle bygges i 1994. Kjøpt og flytta til Stakken, isolert og innredet til snekkerverksted, møtelokale og lager. Tømmermannskledning av toppskåret gran, malt med tranmaling. Høvelig kursplass for alt fra båtbygging til lefsebaking.

3. Vedsjåen,

4. Utedoet "Helgero" - oppkalt etter byggmesteren.

5. Nynaustet, reisverk med bordkledning. Oppført av et foreningsmedlem og kjøpt av "Arctandria" i 2000

6. Smia

7. Rorbua

8. Grindvòr. Ospetømmergrind med steinfylling. Grinda er boltet sammen.

9. Gangspell

Alle de andre naustene eies av foreningsmedlemmer.