Skip to content

Fembøringsnaustet

Naustet er bygd i 1991 i bygningstømmer fra gamle byhus i Tromsø. Typen er skjelternaust med tømra knuter og sperretak. Skjeltrene er de løse veggfjølene som står mellom syltømmer og raftetømmer. Denne byggemåten er mer enn 1000 år gammel, og har flere fordeler:

  • Den sparer material
  • Naustet blir passe lyst og luftig innvending
  • Småbåter kan tas inn og ut gjennom veggene når andre båter sperrer stordørene.

Naustet har fått ett strøk med blank torskelevertran. Her står fembøringen Salarøy om vinteren.

Les den grundige artikkelen om byggingen av naustet, skrevet av Leidulf Olsrud

Print Friendly, PDF & Email