Fembøringsnaustet

Naustet er bygd i 1991 i bygningstømmer fra gamle byhus i Tromsø. Typen er skjelternaust med tømra knuter og sperretak. Skjeltrene er de løse veggfjølene som står mellom syltømmer og raftetømmer. Denne byggemåten er mer enn 1000 år gammel, og har flere fordeler:

  • Den sparer material
  • Naustet blir passe lyst og luftig innvending
  • Småbåter kan tas inn og ut gjennom veggene når andre båter sperrer stordørene.

Naustet har fått ett strøk med blank torskelevertran. Her står fembøringen Salarøy om vinteren.

Etter 30 år har naustet fått en del setningsskader. Grunnmurssteiner er sunket ned i jorda og noen er sklidd ut. Det er råteskade på lafting og stendere og strekkfisker. Forbundet Kysten og Sparebankstiftelsen har gitt Arctandria kr. 500 000 til reparasjon og oppgradering av naustet. Dette vil utføres som kurs/ dugnad.

Les den grundige artikkelen om byggingen av naustet, skrevet av Leidulf Olsrud