Hella

Av John Zakariassen
Våren 2000 inngikk Arctandria tromsø Kystlag en avtale med Tromsø Arbeiderforening om disponering og drift av et gammelt åttringsnaust som står på Straumhella på Kvaløya; i sørenden av Rystraumen. Naustet er et skjelternaust med lafta nover og måler 5,15 x 10,75 utvendig. Motytelsen er reparasjon av naustet som var i dårlig forfatning. Avtalen gjelder foreløpig for 10 år.

Naustet er opprinnelig bygd etter midten av 1800-tallet på ytre Balsnes, men ble flyttet til Hella av Tromsø Arbeiderforening en gang på 1950-tallet. Naustet ble satt rett på fjellet i et gammelt steinbrudd, og etterhvert som mose og jord har dannet et vekstlag rundt det, har syllstokken råtna sakte og sikkert. Torvhaldet var også råtten, og det lille som var igjen av torv besto av et lag mose for det meste. Taket har bølge-Eternit på troet under torva, og er heldigvis ganske tett.

Vi startet våren 2000 med å fjerne torva, som enkelt lot seg rulle av. Gammelt hustømmer ble fraktet fra depotet på Stakken, og vi monterte strekkfisker for å holde veggene på plass under utbedringen. Ved hjelp av 8 små flaskejekker jekket vi opp naustet ca. en halv meter, og skiftet sylla nesten hele veien rundt. Kun ca. 3,5 meter framst på østre langvegg kunne beholdes. Så murte vi under med bruddstein som vi plukket på området, før mørke høstkvelder satte en foreløpig stopper for arbeidene.

Neste vår fortsatte vi: Vi fikk overta 6 bjørkekroker fra Perspektivet Museum (tidl. Troms Folkemuseum), og disse ble montert under samhalderne innvendig for å stive av naustet. Tidligere sto det bare 2 sneband under den midterste samhalderen.

Ny torv ble stukket i Straumsbukta og kjørt fram til parkeringsplassen ved veien; klar til å bæres ned. Nytt torvhald ble montert på nye torvhaldskroker, og den torva som var tatt av tidligere, ble lagt opp igjen. Dørene ble rettet og reparert, og før vinteren satte inn for alvor, ble åttringen Håløygen satt inn. I tillegg til denne, rommer naustet 3 gode to-roms spissbåter som Arctandrias medlemmer kan benytte for å drage småsei i Rystraumen. I løpet av våren og sommeren 2002 har vi lagt torv på taket. Veggene har vi smurt med sel-tran.

De siste årene har Håløygen stått i naustet på Hella. Våren 2012 ble Håløygen tatt ut igjen og gått til Stakken for puss og ny smøring.