Skip to content

Nye Stakken

Kystlaget arbeider for tiden med å utrede muligheten for å utvide foreningens sområde. Planarbeidet tar utgangspunkt i en forlengelse nordover. Planen er under revisjon for tiden. Mer informasjon kommer.

Print Friendly, PDF & Email