Smia

Smia er et saglaftet hus med jordgulv og åstak. Smia ble bygget på et laftekurs ved Jon Bojer Godal i Kræmmarvika og sto ferdig med villskifer på taket i 2006. Skiferen er for det meste fra Balsfjorden. Bygningstømmeret er fra Bardu. Tettemiddelet mellom stokkene er etasjemose. Smia er smurt utvendig med en blanding av tjære, linolje og terpentin.

Smia har høsten 2013  blitt noe oppdatert innvendig med ny arbeidsbenk og det elektriske anlegget er utbedret. Videre er det laget noe innredning,  samt  at det er montert søyleboremaskin og smergelskive. Det er også montert en eldre stolpestikke som kommer fra en nedlagt smie på østlandet.

Varmt jernSmia er nå klar til bruk for medlemmer som ønsker å smi. Smedgruppa, som har tatt ansvar for smia, vil holde noen introduksjonskurs for de som ikke har smidd før slik at man blir kjent med verktøy, hvordan man tenner opp og øvrig utstyr i smia.