Vedsjåen

Vedsjåen er en skjelterbygning, stavlinebygning med sperretak. Skjåen er bygd i 2001, tømmer er restematerial fra byggingen av stornaustet, og veggfjølene er fra en låve i Straumsbukta. Skjåen har golv, golvbjelkene henger i klaver mellom syllstokkene. Døren med trelåsen er ei labankdør, der labankene er gradet inn i dørbladet. Tømmeret er ubehandlet.  Leidulf Olsrud har gjort største jobben også denne gangen. Taket er tekka med torv. Tom Kristiansen har også stått på. Torleif Olsen har vært mester for trelåsen. Denne lille bygningen er vel verdt å ta en titt på. Det er gjort et nydelig arbeid her.