Categories
Båtregister

Tromsø museum – åttring – “Håløygen” *

Se egen artikkel om Håløygen her på hjemmesidene