Categories
Nyheter

Varsel og innkalling til årsmøte i Arctandria torsdag 28.mars kl 1900 på Stakken. Innkomne saker til årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 7. mars.