Categories
Møter Nyheter

Varsel om årsmøte i Arctandria Tromsø kystlag 26 mars 2020

Torsdag 26 mars 2020 kl 1900 på Stakken.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 5. mars 2020.