Categories
Nyheter

Vei dugnad lørdag 16. juni. Kl 1100

Arctandria vil ruste opp innkjøringen til Stakken etter pålegg fra kommunen og veivesen. Avkjøringen skal heves slik at det blir et flatt parti og mer skrått mot parkeringsplassen og sørover. Pga mye utleie denne helga blir det i første omgang konsentrert seg om å legge tilrette for tilkjørt steiner og så bygge en steinmur for de massene som må til for å heve veien. Vi leier en minigraver i helga for å legger grunnlag for muren og også for å bruke den til muring. Er det noen som kan håndtere spakene er de hjertelig velkommen. Trenger i tillegg sterke rygger og armer. Ta med spett og slegge om du har.
Senere vil vi få tilkjørt masser for en stabil og kjørbar vei.
Dersom behov fortsetter vi på søndag. Overskytende stein vil bli brukt på vorren.