Categories
Nyheter

Viktig viktig: Dugnad og mulig byggekurs!

Hei! På medlemsmøtet på torsdag i forrige uke la jeg fram et forslag til dugnad. Jeg trenger hjelp til å få opp råbygget før det blir frost sånn at jeg kan dekke til rundt bygget. I dag står tomta åpen og vi har ikke noe inngangsparti – så det begynner å haste litt. I tillegg hadde det vært fint om  det ble hjulpet til med resten også – innvendig – og noe steinbæring fra gamle kjelleren. Medlemmene i Arctandria inviteres til å delta i byggeprosessen og Arctandria får penger for jobben.

Vedlagt er tegninger på tilbygget. Det er en spesiell byggemetode hvor en bruker osb-plater og 48x98 som stenderverk. Utenpå dette legger en rocwoolplater, legger kledning på utsiden av det og så isolerer en på innsiden. Dette er en metode som Odd Steinsvik har utviklet gjennom utviklingen av de såkalte I-Boxene hans – en enkel og spennende måte å bygge på som gir lavere kostnader. Å lære seg denne måten å bygge på kan gi en lettere inngang for førstegangsboligkjøpere å komme seg inn i hus på. Vi jobber med et ungdomsboligprosjekt og dette vil være byggemetoden som blir anvendt i dette prosjektet.

Jeg kan også ordne med et kurs i denne byggemetoden fra Arkitekt Odd Steinsvik sånn at vi får et faglig påfyll også – han er mer berømt internasjonalt enn her i Tromsø. http://www.arkitekturnytt.no/2007/07/nordnorsk-arkitekturpris-2007-til-i-box.html

http://steinsvikarkitektkontor.blogspot.no/2009/12/i-box-120.html

Vedlagt er en prosjektplan. Jeg trenger å vite at det er en stamme av folk – 2-4 personer som kommer jevnlig og som forstår framgangen i prosjektet. Hvor mange timer som vil gå med til dette vet jeg ikke helt – men sikkert 2-300 timer. Det blir laget timelister som ligger her slik at de som stiller blir registrert med antall timer. For hver time betaler jeg 100 kroner i godtgjørelse til Arctandria.

På dugnader på hverdager inviterer jeg til middag kl. 16.00 slik at de som vil kan få middag her istedenfor å dra hjem og spise og så komme hit. Dette forutsetter at jeg får vite hvor mange som kommer til middag dagen før.

 

I helgene vil det bli servert mat – både lunsj og middag. Da trenger jeg også å vite hvor mange som kommer.

Ønsker du å delta? Send mail, sms eller ring.  Mailadressen er: kbk@opinor.no

Vi sees!

Knut B. Knutsen
Organisasjonsutvikler/Daglig leder
Mobil  90 55 03 68